การขยายตัวของธุรกิจพนันออนไลน์บาคาร่า

       ธุรกิจพนันออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพร่ขยายของการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ รูปแบบการเติบโตของธุรกิจพนันซึ่ง บาคาร่าออนไลน์ เป็นหนึ่งในธุรกิจประเภทนี้ และธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันมีการเติบโตของธุรกิจการซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ บริษัทรับแทงพนันออนไลน์แห่งแรกของโลกคือ “Interactive Casino, INC.” ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยให้บริการเกมพนันคาสิโนออนไลน์ 18 ชนิดและเกมพนันสลากออนไลน์   จนกระทั้งในปีค.ศ. 2003 หลังจากบริษัทก่อตั้งได้เพียงแค่ 8 ปี บริษัทมี website พนันไว้คอยให้บริการลูกค้าถึง 1,400 websites และมีรายได้ในปีนั้นทั้งสิ้น 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 201,000 ล้านบาท website รับแทงพนันได้รับความนิยมอย่างมากและแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากปี ค.ศ. 1998 ทั่วโลกมี website รับแทงเกมพนันบ่อนออนไลน์อยู่ประมาณ 90 websites เป็น website รับแทงพนันสลากออนไลน์ประมาณ39 websites เป็น website รับแทงเกมพนันทายผลกีฬา 53 websites และเป็น website เกมพนันบิงโก (bingos) 8 websitesหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี จำนวน website รับแทงพนันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ กล่าวคือ มีจำนวน website เกมพนันบ่อนออนไลน์ถึง 250 websites (เพิ่มขึ้น 177%) เป็น website เกมพนันสลากออนไลน์ 64 websites   ประมาณ139 websites เป็นเกมพนันทายผลกีฬาออนไลน์ และ website เกมพนันบิงโก มีจำนวน 20 websitesโดยประมาณ  

 

      หากนับยอดรวมของจำนวน website รับแทงพนันโดยไม่แบ่งแยกชนิดเกมพนัน จะพบว่าจำนวน website พนันทั่วโลกในปีระหว่าง ค.ศ. 2000 – 2002 มีประมาณ 1,500 – 1,800 websites และเพิ่มเป็น 2,300 –2,500 websites ในปี ค.ศ. 2006 โดยเกมไพ่โป๊กเกอร์ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด  ในปี ค.ศ. 2002 มีจำนวน website พนันออนไลน์                             บา คา ร่า ส โบ เบ็ ต ที่ให้บริการเกมโป๊กเกอร์ประมาณ 30 websites แต่ในปี 2006 มี website พนันออนไลน์ที่ให้บริการเกมโป๊กเกอร์มีไม่น้อยกว่า 400 websites อาจกล่าวได้ว่าตลาดเกมพนันออนไลน์โดยรวมแล้วเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ

      20 ต่อปีในการประเมินตัวเลขที่แน่นอนของปริมาณวงเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนี้รวมไปถึงจำนวนนักพนันออนไลน์

นั้นกระทำได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้เพราะ หนึ่ง ด้วยลักษณะทางธรรมชาติของเกมพนันออนไลน์เอง กล่าวคือ อัตราการได้

– เสียพนันในหนึ่งรอบของเกมพนันออนไลน์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้เล่นพนันก็สามารถแทงพนันได้ทุกที่ ทุก

เวลาที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

      ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้เล่นพนันออนไลน์เองก็ยากต่อการระบุจำนวนเงินที่แน่นอนในการเล่นแต่ละครั้ง รวมไปถึงจำนวนครั้งที่แน่นอนในการเล่นพนันในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน และสองความคลุมเครือของกฎหมายที่รองรับเกมพนันออนไลน์ กล่าวคือ บางประเทศสามารถระบุได้ชัดเจนว่าการเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ถูกหรือผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า กิจกรรมการเล่นพนันออนไลน์ของ บาคาร่า online นั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นข้อมูลพนันที่ได้จากผู้เล่นในกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ทั้งนี้เพราะผู้เล่นพนันเองก็เกรงว่าข้อมูลที่เปิดเผยไปนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตนเองในภายหลังหากการเล่นพนันออนไลน์ถูกนิยามให้เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างไรก็ตามก็ยังมีความพยายามที่จะประเมินทั้งปริมาณเงินที่หมุนเวียน กำไรของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ รวมไปถึงจำนวนนักพนันออนไลน์ โดยจากการศึกษาพบว่า รายได้ของผู้ประกอบการในตลาดธุรกิจพนันออนไลน์ในปี ค.ศ. 1998 อยู่ที่ประมาณ 651 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณเกือบ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1997 มากกว่าเท่าตัว โดยในปี ค.ศ. 1997 รายได้พนันของธุรกิจนี้ถูกประเมินไว้ที่ 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 9,000 ล้านบาท ในขณะที่ปี ค.ศ. 2004 รายได้พนันถูกประเมินอยู่ที่ระดับ 7,500 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 2.25 แสนล้านบาทต่อปี และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12,000 – 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 3.6 – 4.5 แสนล้านบาทต่อปีในปี ค.ศ. 2006ยิ่งกว่านั้นยังมีการคาดคะเนว่า รายได้ดังกล่าวนี้จะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 528,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปีหรือประมาณ 15.8 ล้านล้านบาทต่อปีในปี ค.ศ. 2015 ส่วนกำไรที่ผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ได้รับคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 60 ของรายได้ ในส่วนของการประมาณการจำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์นั้น มีการศึกษาเชิงสำรวจที่น่าสนใจอยู่หลายงาน เช่น ในการสำรวจปี ค.ศ. 2006 จำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์ในสหรัฐฯ ที่เป็นนักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีถึง 1.6 ล้านคน ในการสำรวจในปีเดียวกันที่ประเทศแคนาดา ร้อยละ 12 ของวัยรุ่นที่มีอายุ 19 และ 20 ปี ร้อยละ 15 ของวัยรุ่นที่มีอายุ 18 ปี และร้อยละ 19 ของวัยรุ่นที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี ยอมรับว่าเล่นพนันออนไลน์

กลุ่มผู้ให้บริการการพนัน

      หากเปรียบสถานที่รับแทงพนันเกมพนันออนไลน์ บา คา ร่า คา สิ โน กับสถานที่รับแทงพนันเกมพนันประเภทอื่นๆ จะพบว่าสถานที่รับแทงพนันหรือสถานที่ให้บริการเกมพนันประเภทอื่นๆนั้นมีลักษณะที่ชัดเจน ง่ายต่อการสังเกตหรือพบเห็น

อย่างเช่น บ่อนการพนันหรือร้านรับแทงพนันทายผลกีฬา ในขณะที่รายละเอียดที่ชัดเจนในส่วนของสถานที่ตั้งของ

บริษัทรับแทงพนันออนไลน์กลับมักไม่ค่อยปรากฏ ผู้ให้บริการ เว็บ พนันมักระบุบน เว็บ เพียงแค่ประเทศที่เป็น

ที่ตั้งของบริษัทใหญ่ (บริษัทแม่) ซึ่งก็มักจะเป็นประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายเช่น

อังกฤษ หรือกลุ่มประเทศ “offshore” เช่น กลุ่มประเทศคาริเบียน (Caribbean) อย่าง ประเทศ Antigua หรือหมู่เกาะบริติชเวอร์จินหลาย เว็บ พนันที่ระบุที่ตั้งบริษัทอยู่ในกลุ่มประเทศคาริเบียน แต่แท้จริงแล้วให้บริการรับแทงพนันอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา ยิ่งกว่านั้น เว็บ พนันเหล่านี้ยังพยายามสร้างความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้นักพนันออนไลน์

เข้าใจว่า บริษัทที่ให้บริการนั้นมีสถานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเช่น รับแทงพนันเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

การระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 800 หรือ 866 ซึ่งคือรหัสหมายเลขโทรศัพท์ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

 

      ดังนั้นหากใช้ลักษณะสถานที่ตั้งเป็นตัวกำหนด ก็สามารถจะกล่าวได้ว่า เว็บ พนันแต่ละ เว็บ นั้นมีสถานที่ตั้งที่หลากหลาย อาทิเช่น เว็บ พนัน เว็บ หนึ่งจดทะเบียน domain name ไว้ที่ประเทศหนึ่ง ในขณะที่ที่อยู่ของ เว็บ จี คลับ บา คา ร่า บน เซิร์ฟเวอร์ นั้นถูกจดทะเบียนไว้อีกที่ประเทศหนึ่ง และ เว็บ พนันนี้ยังถูกกระจายออกไปยังประเทศ

อื่นๆหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นก็สามารถเข้าถึง เว็บ พนันนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทให้บริการรับแทงพนันออนไลน์ที่ชื่อ Casino Australia จดทะเบียน domain name ที่ New Hampshire ในสหรัฐอเมริกา

แต่ เว็บ พนันหลักอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (Nehterlands Antilles), Casino Lima Rio จดทะเบียน domain

Name ในฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา แต่มี เว็บ พนันหลักอยู่ที่ประเทศคอสตาริก้า, Vegas Land Casino จดทะเบียน

domain name ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมี เว็บ พนันหลักอยู่ที่อังกฤษ แต่ตั้งบริษัทเพื่อดูแลบริหาร

ทางด้านการเงินที่ประเทศ Antigua ทั้งยังทำสัญญาสามารถเชื่อมต่อการเข้าถึง เว็บ พนันนี้จากอีก เว็บ ชื่อดัง

     ที่มีบริษัทอยู่ในสหรัฐอเมริกา   ฉะนั้นจึงเป็นความยากอย่างยิ่งที่จะระบุสถานที่ตั้งที่ชัดเจนของบริษัทที่ให้บริการ เว็บ พนันแต่ละ เว็บ ได้ ระบุว่า เว็บ รับแทงพนันที่ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ดูจะให้ข้อมูล

รายละเอียดของที่ตั้งของบริษัทที่เป็นเจ้าของ เว็บ พนันน้อยกว่า เว็บ พนันที่จดทะเบียนในแคนนาดาและอังกฤษ

โดยเฉพาะในกรณีของประเทศอังกฤษที่ธุรกิจพนันออนไลน์ดูจะเฟื่องฟูที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่อนุญาตให้การ

พนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลอังกฤษได้ออกกฎหมาย เปิดเสรีธุรกิจรับ แทงพนัน บาคาร่าออนไลน์ ส่งผลให้รัฐบาลอังกฤษสามารถเก็บภาษีจากธุรกิจเกมพนันประเภทนี้ได้เป็นกอบเป็นกำและสูงกว่า

      ประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ทางการอังกฤษยังโฆษณาเชิญชวนให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่สนใจในธุรกิจพนัน

ออนไลน์มาลงทุนในอังกฤษเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เกื้อหนุนให้ธุรกิจการพนันประเภทนี้เติบโต ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศและความมั่นคงทางการเมือง สาธารณูปโภคด้านการสื่อสารและสิ่งอำนวยความ

สะดวกต่างๆที่มีความทันสมัย แรงงานมีฝีมือจำนวนมากที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพนันออนไลน์ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ

ที่ทั้งเอื้อประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าพนันออนไลน์และผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์มี เว็บ พนันหลาย เว็บ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง เว็บ พนันประเภทนี้จะแฝงตัวอยู่กับ เว็บทั่วไป ซึ่งโดยมากมักจะเป็น เว็บ ข่าวกีฬา                    เว็บ พนันลักษณะนี้จะพบมากในประเทศที่ไม่อนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมาย ดังนั้นผู้ที่ต้องการแทงพนันออนไลน์จำเป็นต้องเข้าสู่ เว็บ อื่นที่เป็น เว็บ ที่ถูกกฎหมายเสียก่อน แล้วจึงสามารถเชื่อมต่อไปยัง เว็บ พนันที่อยู่บน เซิร์ฟเวอร์ ในประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจถูกกฎหมายได้ในบางกรณีที่ธุรกิจพนันออนไลน์หรือการเล่นพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมายในบางพื้นที่ของประเทศและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายในบางพื้นที่ของประเทศเช่นกัน ธุรกิจพนันออนไลน์ลักษณะนี้จะพบในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในพื้นที่ที่อนุญาตให้ธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ผู้ประกอบการสามารถมี เซิร์ฟเวอร์ เป็นของตนเองและให้บริการรับแทงพนันออนไลน์ในพื้นที่นั้นๆได้อย่างเสรี

ระบบการเงินในเกมพนัน

      การโอนย้ายถ่ายเงินในบัญชีพนันนั้นผู้เล่นแต่ละรายจะกระทำด้วยตนเองโดยสามารถเลือกคำสั่งต่างๆได้ตาม

ความต้องการบนหน้า website ที่รับแทงพนัน แต่ละบริษัทรับแทงพนันออนไลน์จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านักพนันด้วยการโฆษณาถึงประสิทธิภาพ website รับแทงพนัน บา คา ร่า จี คลับ ในเรื่องของความถูกต้อง รวดเร็วในการ

โอนย้ายถ่ายเงินพนัน รวมไปถึงการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายการใช้จ่ายเพื่อการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางบัตรเครดิตดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นพนันออนไลน์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันผ่านทางบัตรเครดิตนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความต่อเนื่องในการเล่นพนันสูงกว่าการเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันผ่านช่องทางเลือกอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามก็คือ หลายบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตต้องประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ และหนี้เหล่านี้มักจะกลายเป็นหนี้สูญในเวลาต่อมา เหตุผลหนึ่งที่หนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้สูญก็เพราะลูกค้าที่เป็นหนี้ปฏิเสธที่จะชำระหนี้ในส่วนนี้ โดยอ้างว่าตนนั้นไม่เคยเล่นพนันออนไลน์ ดังนั้นขอไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยตนไม่ได้เป็นผู้ก่อ ความผิดพลาดนี้บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องรับผิดชอบแทน ซึ่งก็เป็นการยากที่บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบเพราะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์นั้นผู้สั่งจ่ายไม่ต้องลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สั่งจ่ายไปจริง

      ในเวลาต่อมาหลายบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วยการไม่อนุญาตให้สามารถใช้บัตร

เครดิตของบริษัทตนเพื่อการเล่นพนัน บาคาร่าออนไลน์   ในขณะเดียวกันบริษัทรับแทงพนันออนไลน์ก็ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เช่นกัน เพราะรู้ดีว่านักเล่นพนันออนไลน์นิยมที่จะสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันของตนผ่านทางบัตรเครดิต ฉะนั้นการที่บริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตปฏิเสธที่จะให้บริการเพื่อการใช้จ่ายในการเล่นพนันออนไลน์ย่อมไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจพนันออนไลน์ และอาจทำให้ความนิยมในการเล่นพนันออนไลน์ลดลงในที่สุด ดังนั้นหลายบริษัทที่รับแทงพนันออนไลน์จึงเพิ่มมาตรการ ด้วยการให้ลูกค้านักพนันต้องระบุรหัสส่วนตัวทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนัน เพื่อเป็นการยืนยันและเป็นหลักฐานว่าผู้เล่นพนันต้องการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันจริง ถึงกระนั้นก็ตามหลายบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตก็ยังจำกัดการให้บริการเพื่อการใช้จ่ายเล่นพนันออนไลน์ ส่งผลให้บริษัทรับแทงพนันออนไลน์ต้องระบุบนหน้า website รับแทงพนันเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าพนันว่า บัตรเครดิตของบริษัทใดบ้างที่ไม่สามารถใช้เพื่อการเล่นการพนันออนไลน์ได้ บัตรเครดิตของบริษัทใดสามารถใช้เพื่อการเล่นพนันออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และบัตรเครดิตของบริษัทใดที่สามารถใช้ได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการที่บัตรเครดิตของบางบริษัทไม่สามารถถูกนำไปใช้เพื่อเล่นพนันออนไลน์หรือสามารถใช้ได้แต่ผู้เล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทำให้เกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้นซึ่งทำหน้าที่เสมือนธนาคารกล่าวคือ เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการพนัน 

 

      บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ เช่น PayPal, FirePay, Neteller เป็นต้น โดยผู้เล่นพนันจะต้องเปิดบัญชีส่วนตัวกับบริษัทที่เป็นตัวกลางเหล่านี้ โดยบัญชีส่วนตัวของผู้เล่นนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เปิดบัญชีในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีบัตรดังกล่าว หรือต้องเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้เปิดบัญชีในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้ขอเปิดบัญชี สมัครบาคาร่า จีคลับ มีความสามารถในการชำระหนี้ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการลดภาระความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นตัวกลางเหล่านี้ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้บริการพนันต่อหนึ่งธุรกรรมทางการเงิน บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินกับธุรกิจพนันออนไลน์เท่านั้น หากแต่ยังให้บริการกับธุรกิจประเภทอื่นๆอย่างธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการทั่วๆไปอีกด้วย ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 70 กว่าประเทศที่ถือว่าการเล่นพนันออนไลน์ไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย การทำให้การเล่นพนันประเภทนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในหลายๆประเทศนั้น ประกอบไปด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้การพนันทุกประเภทถูกกฎหมายซึ่งก็หมายรวมถึงพนันออนไลน์ด้วย การอนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์

      เป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ผู้เล่นต้องมีอายุเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นถือว่ามีความผิด การอนุญาตให้เกมพนัน

ออนไลน์บางประเภทถูกกฎหมาย เช่น การทายผลสลากออนไลน์ซึ่งหลายประเทศในทวีปยุโรปอนุญาตให้การทายผล

สลากออนไลน์เป็นเกมพนันออนไลน์ประเภทเดียวที่ถูกกฎหมาย

องค์ประกอบของเกมพนัน

      สำหรับในส่วนของการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้นได้นั้น เราทราบกันดีว่าต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ประการแรก ระบบการบริหารจัดการบริการการพนัน   ประการที่สอง กลุ่มผู้ให้บริการรับแทงพนัน และประการที่สาม กลุ่มผู้รับบริการการพนันหรือผู้เล่น จี คลับ บา คา ร่า องค์ประกอบของการให้บริการการเล่นพนันออนไลน์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ หนึ่ง โดเมนเนม และ เซิร์ฟเวอร์  สอง โปรแกรมการเล่นพนัน และสาม การบริการรับ –จ่ายเงินพนัน Domain Name คือ ชื่อเรียก หรือ เครื่องมือที่ถูกใช้ในการอ้างอิงเพื่อไปยัง website ต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ต ชื่อ เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ไม่สามารถซ้ำกันได้ ส่วนประกอบของ domain name ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของชื่อที่ใช้เพื่อสื่อไปถึง website นั้นๆ และส่วนของการประกอบการเพื่อแสดงนิติฐานะของ website นั้นๆ เช่น .com หรือ .orgเป็นต้น การขอจดทะเบียน domain name สามารถกระทำได้โดยขอจดทะเบียนกับผู้รับบริการจดทะเบียนรายใดก็ได้ทั่วโลก โดยส่วนใหญ่จะเสียค่าบริการเป็นรายปี domain name ของ website การพนันเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยชื่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อเกมพนัน เช่น โป๊กเกอร์ รูเล็ต   ฟุตบอลเบ็ต หรือชื่อสถานที่ตั้งคาสิโนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น มอนติคาโล ลาสเวกัส  

      ในส่วนของการระบุตำแหน่งของแต่ละ website ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น จะอาศัยตัวเลขซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มต่อหนึ่งชุด ในการระบุเพื่อบ่งชี้ว่า website นั้นๆ อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ใดและในเครือข่ายใด ตัวเลขแต่ละชุด

ดังกล่าวทางศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เนื่องจาก IP Address นั้นเป็นตัวเลขซึ่งยากต่อการจดจำ ดังนั้นการใช้ domain name ซึ่งเป็นตัวอักษรในการอ้างอิงจึงสะดวกว่าการใช้ ไอพี ซึ่งเป็นตัวเลข โดยอาศัย Domain Name Server   มาช่วยจับคู่ระหว่าง domain name และ IP Addressเข้าด้วยกัน ดังนั้นในการเข้าสู่ website ใด website หนึ่งนั้นเพียงแค่รู้ IP Address หรือ domain name อย่างใดอย่างหนึ่งของ website นั้นๆ ก็สามารถเข้าถึง website บา คา ร่า ได้ เงิน จริง นั้นได้ไม่ยากนัก ส่วน Server ก็คือ แหล่งเก็บข้อมูลรายละเอียดของ website หากเปรียบ domain name เป็นเครื่องโทรศัพท์ IP Address ก็จะเสมือนเบอร์โทรศัพท์ และ server ก็คือสมุดโทรศัพท์ ดังนั้นหากผู้ให้บริการการพนันออนไลน์รายใดต้องการเปลี่ยน domain name หรือ IP Address ของ website พนันของตนก็สามารถกระทำได้อย่างง่ายดายเสมือนการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์นั่นเอง แต่ละ domain name หรือ แต่ละ website นั้นเป็นอิสระต่อ server กล่าวคือ domain name หรือ website หนึ่งๆไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างถาวรใน server ตัวใดตัวหนึ่ง เจ้าของ domain name หรือเจ้าของ website สามารถเลือกใช้ serverใดก็ได้ในโลกทั้ง server ที่อยู่ในประเทศเดียวกันกับ website พนันที่ให้บริการ หรือ server ที่อยู่คนละประเทศกัน

      ดังนั้นเจ้าของ website รับแทงพนันส่วนใหญ่จึงมักเลือกใช้ server ในประเทศที่อนุญาตให้ธุรกิจการรับแทงพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย จึงเห็นหลาย website รับแทงพนันออนไลน์ที่ domain name ถูกจดทะเบียนในอีกประเทศหนึ่งเช่น ในอเมริกา ออสเตรเลีย ในขณะที่ server ที่เลือกใช้บริการกลับถูกจดทะเบียนในอีกประเทศหนึ่งที่

     อนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์ใน เว็บ บา คา ร่า ที่ ดีที่สุด นั้นถูกกฎหมายเช่น ประเทศแอนติกา  โปรแกรมการเล่นเกมพนันออนไลน์แบ่งออกได้ 2 รูปแบบคือ หนึ่ง ผู้เล่นสามารถแทงพนันผ่านทาง website ได้โดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมพนันประเภททายผลกีฬาเช่น ทายผลฟุตบอล บาสเก็ตบอล เป็นต้น และสอง ผู้เล่นต้องดาวน์โหลด   โปรแกรมพนันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเสียก่อน จึงจะสามารถแทงพนันได้ เกมพนันออนไลน์ประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นเกมพนันแบบในคาสิโน เช่น รูเล็ต หรือ เกมไพ่ประเภทต่างๆ โปรแกรมเกมพนันออนไลน์ทั้ง 2 รูปแบบนี้จะถูกพัฒนาโดยผู้ให้บริการเกมพนันออนไลน์อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความรวดเร็ว ความแม่นยำของอัตราต่อรอง ผลรับแทงพนันจากผู้เล่นพนัน รวมไปถึงรูปแบบความสวยงามกราฟิคดีไซน์   ต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงดึงดูด ความตื่นเต้น ความง่ายในการทำความเข้าใจกฎกติกาของแต่ละประเภทเกมพนันให้กับผู้เล่นพนันบริษัทรับแทงพนันออนไลน์ทุกรายจะร้องขอให้ลูกค้าแต่ละรายที่ต้องการแทงพนัน เปิดบัญชีพนันส่วนตัวกับทางบริษัทเสียก่อน โดยการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพนันจะถูกกระทำผ่านบัญชีนี้ ผู้เล่นจะสามารถแทงพนันได้ก็ต่อเมื่อมีวงเงินในบัญชีพนันของตนเพียงพอกับจำนวนเงินที่วางเดิมพัน การเพิ่มหรือลดวงเงินพนันในบัญชีพนันนั้นกระทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้เล่นได้พนันและต้องการเอาเงินบางส่วนออกจากบัญชีพนัน ผู้เล่นก็สามารถสั่งให้บริษัทที่รับแทงพนันโอนเงินจากบัญชีพนันของตนไปยังบัญชีธนาคารที่ตนมีอยู่ เช่นเดียวกันกับในกรณีที่ผู้เล่นต้องการเพิ่มวงเงินในบัญชีพนันของตน ผู้เล่นก็สามารถเลือกทำได้หลากหลายวิธี เช่นโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทรับแทงพนันออนไลน์ จากนั้นบริษัทรับแทงพนันจะเพิ่มวงเงินพนัน  ในบัญชีพนันเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับโอน หรือสั่งเพิ่มวงเงินในบัญชีพนันผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเสมือนสั่งจ่ายค่าสินค้าหรือบริการทั่วไปผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

กิจกรรมเกมพนัน

      อย่างที่ทราบกันดีว่าการเล่นการพนันนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเกือบทุกสังคม วัฒนธรรมของหลายประเทศบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นทั่วไป กิจกรรมการพนันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มนุษย์ที่รักความเสี่ยงต้องการจะพนันผลของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป้าหมายการเล่นพนันนั้นมีความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศอย่างวัฒนธรรมตะวันตกมักให้คำจำกัดความการเล่นพนันคือ การวางเดิมพันเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าต่อผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งโดยมากจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ากิจกรรม การพนันนั้นก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในวงกว้าง แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่า กิจกรรม เกม ไพ่ บา คา ร่า นี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลายสังคม ดังจะเห็นได้จากความนิยมในการเล่นพนันเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศ หากจะมองในทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเล่นพนันถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์พยายามจะศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความต้องการเล่นพนัน  แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายความต้องการเล่นการพนันได้ ดังนั้นการศึกษาถึงความต้องการในการเล่นพนันและพฤติกรรมการเล่นพนันจึงเป็นเรื่องท้าทายนักวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และแน่นอนว่า ความต้องการรวมถึงพฤติกรรมในการเล่นพนันของแต่ละประเภทเกมพนันนั้น มีความแตกต่างในตัวของมันเอง ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบของเกมพนันที่ต้องการจะศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในความต้องการเล่นพนันและพฤติกรรมในการเล่นพนันของเกมพนันนั้นๆ

 

      เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์   เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้สามารถเข้าถึง บาคาร่าออนไลน์ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ อินเทอร์เน็ตช่วยลดช่องว่างของระยะทางระหว่างผู้ต้องการบริโภคบริการการพนันกับผู้ให้บริการการพนัน และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ กิจกรรมการพนันสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นพนัน การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 2 มิติคือ

หนึ่ง ให้ผลตอบแทนในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุน เช่น หากเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนที่ใช้เพื่อตั้งบริษัทให้บริการบ่อนพนันออนไลน์  กับบ่อนพนันทั่วไป เงินลงทุนในการตั้งบริษัทบ่อนออนไลน์นั้นมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของเงินลงทุนในการก่อตั้งบ่อนพนันทั่วไป ในขณะที่สัดส่วนของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการให้บริการบ่อนพนันทั้งสองประเภทนั้น มีสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก  

สอง ผลกระทบทางลบต่อสังคมของการพนันออนไลน์มีสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้เป็นเพราะกฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆที่ป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าสู่กิจกรรมการพนันก่อนวัยอันควรนั้น ถูกนำมาบังคับ ปฏิบัติจริงได้ยากยิ่ง

ในโลกพนันออนไลน์

      อาจกล่าวได้ว่า การเติบโตของเกมพนันประเภทนี้อยู่บนฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

บนโลกอินเทอร์เน็ต การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเกมพนันออนไลน์นั้นกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยในแง่มุมต่างๆเช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจเกมพนันออนไลน์รวมไปถึงคุณลักษณะ   ของนักพนันออนไลน์ ปัจจัยที่เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้าสู่เส้นทางดาวน์โหลด บา คา ร่า และปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้จ่ายในการเล่นพนันออนไลน์ หลายประเทศประสบปัญหาในการบริหารจัดการการเล่นพนันออนไลน์ เพราะการพนันออนไลน์นั้นนอกจากก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนันแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอื่นเช่น ธุรกิจให้บริการบัตรเครดิตอีกด้วย บางประเทศยอมให้การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมพนันที่ถูกกฎหมาย เพื่อง่ายต่อการควบคุมในขณะที่บางประเทศยังดูจะมีแนวนโยบายในการจัดการการพนันประเภทนี้อย่างไร้ทิศทางและหางเสือ สำหรับประเทศไทยแล้ว เกมการเล่นการพนันออนไลน์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเกมพนันที่ผิดกฎหมาย ในอดีตก่อนยุคสมัยของการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ กิจกรรมการเล่นพนันของไทยเรามักจะเกิดขึ้นในสถานที่และเวลาเดียวกัน เช่น การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน หรือ การเล่นพนันม้าแข่ง เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน กิจกรรมการเล่นพนันได้ถูกพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ โดยการพัฒนานั้นเริ่มต้นจากการแทงพนันผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งสถานที่ที่ผู้เล่นการพนันอยู่นั้นเป็นคนละสถานที่กันกับการเกิดขึ้นของผลได้ – เสียพนัน เช่น การแทงพนันแข่งม้าผ่านทางโทรศัพท์ โดยรับชมผลพนันผ่านทางโทรทัศน์ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นพนันออนไลน์ เช่น การเล่นพนันบ่อนคาสิโนบนอินเทอร์เน็ต หรือจะเรียกว่าบ่อนออนไลน์นั้น กล่าวได้ว่าปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการพัฒนาดังกล่าวนี้ คือ การลดลงของต้นทุนในการเข้าถึงโอกาสในการเล่นพนัน ผู้เล่นไม่ต้องเดินทางไปที่สนามแข่งม้าหรือที่บ่อนการพนันเพื่อเล่นพนันอีกต่อไป

การบริหารจัดการระบบเกม

      ด้วยการเพิ่มขึ้นทั่วโลกของเกมพนันตระกูล bacarat  ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของเกมให้สูงสุด ผ่านการจัดการผลตอบแทนที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในทุกวาระของการบริหารงาน คำว่า“ การใช้ตารางเกมที่เหมาะสม” ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากความซับซ้อน ด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย  มักถูกเข้าใจผิดหรือตีความผิด ทำให้เกิดผลเสียต่อการทำกำไรของเกม คำถามทั่วไป สำหรับกลยุทธ์การจัดการผลผลิตรวมถึง รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดคืออะไร? อย่างไรบัญชีเดียวสำหรับพฤติกรรมการเล่นเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของสปอนเซอร์บาคาร่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากคาสิโน 19 แห่งใน 4 ภูมิภาค การวิเคราะห์เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกซึ่งรวมถึงผลกระทบของการใช้งานที่มีต่อการกระจายที่นั่งของผู้เล่นตารางที่ไม่มีผู้เล่นเวลาเล่นความเร็วของเกมและผลกระทบที่รวมกันในท้ายที่สุดกับผลกำไร

      บทความนี้แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกบางอย่างในบริบทของเกมพนันที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับ ข้อมูลการนับคะแนนและคะแนนจากผู้เล่นซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 75,000 คนในราคา $ 1,000 (HKD) การเดิมพันขั้นต่ำ การใช้ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มสปอนเซอร์นี้กับเงื่อนไขทางการเงิน การแก้ไขระดับการใช้งานเล็กน้อยจาก 4 ถึง 3 ผู้เล่นส่งผลให้มีการเพิ่มอีก 4 ล้านเหรียญฮ่องกง กำไรสำหรับการเยี่ยมชมสปอนเซอร์ 100,000 ครั้ง – กำไรเพิ่มขึ้น 6%  จากการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมจาก 3 เป็น 2 นำไปสู่การลดกำไร 2.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ข้อมูลสปอนเซอร์เผยว่าการกระจายตัวของที่นั่งสปอนเซอร์มีบทบาทเฉพาะในความมุ่งมั่นของการใช้ประโยชน์สูงสุดของ เว็บ บา คา ร่าออนไลน์ ผลกระทบของการครอบครองโต๊ะที่มีต่อความเร็วของเกมได้รับการบันทึกไว้อย่างดี การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของการครอบครองตารางเกินกว่าจุดที่แน่นอนส่งผลให้วัดได้ การลดเวลาเล่นของนักพนันรายใหญ่ 20%  ผลลัพธ์ของตัวแปรเหล่านี้แปลเป็นยอดสุทธิ (กำไร) สูงสุดที่ $ 693(HKD) ต่อการเข้าชมที่อัตราการใช้ประโยชน์จากเป้าหมายสูงสุดอย่างเหมาะสม 3 – รวมอัตราค่าแรงและภาษีลด มีส่วนร่วมสุทธิลดลง 16% ไปจากระดับการใช้งานเฉลี่ยของ 3 ถึง 5 – สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้บนพื้นเกมในระหว่างช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้งานสูงสุดหากมีการแพร่กระจายหรือข้อ จำกัด ไม่ได้จัดการอย่างจริงจัง ในทางกลับกันมีการลดลงของการมีส่วนร่วมสุทธิ 18%เพิ่มขึ้นจากระดับการใช้ประโยชน์ 3 ต่อ 1 เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายแรงงานที่บริโภคต่อสปอนเซอร์ 

      ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนผู้ประกอบการคาสิโนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้:

(1) แบ่งส่วนฐานสปอนเซอร์และ  วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากเวลาเล่นการกระจายที่แท้จริงของการเข้าพักของผู้เล่นตารางที่ว่าง 

(2) สร้างแบบจำลองการมีส่วนร่วมสุทธิที่รวมมิติข้อมูลหลายมิติการใช้ประโยชน์สำหรับแต่ละเซ็กเมนต์สปอนเซอร์

(3) ใช้โมเดลการมีส่วนร่วมสุทธิเหล่านี้เพื่อจัดการการผสมเกมการ จำกัด ตารางและตารางเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสุทธิโดยรวมให้สูงสุด เมื่อการจัดหาผู้เล่นเกินกว่าจำนวนโต๊ะหรือความพร้อมใช้งานรูปแบบการบริจาคสุทธิเหล่านี้สามารถใช้ได้เพื่อหาจำนวนต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนอุปถัมภ์และเพื่อปรับสเปรด /การกำหนดราคาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีค่าที่สุดในระดับการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์: ลองจินตนาการว่าคาสิโนคาดหวัง  ผู้เล่นบาคาร่า 8 โต๊ะเกมออนไลน์ ก็ควรกำหนดให้เปิดเพื่อให้บริการ 8 กลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย

      เมื่อได้มีการให้ความสำคัญของการบริหารจัดการที่ดี สมมติว่าเกม ไพ่ บา คา ร่า แต่ละตารางมี 8 จุดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญของการลดต้นทุนแรงงานอาจแนะนำให้เปิดหนึ่งตาราง – เพื่อให้ผู้เล่นแต่ละคนมีจุดและมีเพียงหนึ่งเดียวต้องการตัวแทนจำหน่าย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์จะรับรู้ทันทีว่ามีผู้เล่น 8 คนบนตารางออนไลน์เดียวความเร็วของเกมจะลดลง ผู้เล่นทำการเดิมพันน้อยลงผลสุทธิคือการลดลง รายได้ต่อสปอนเซอร์ นอกจากนี้ยังมีโต๊ะที่มีผู้เล่นเต็มและไม่มีตัวเลือกตารางอื่น ๆ   ผลลัพธ์คือการลดเวลาเล่นและรายได้ต่อสปอนเซอร์มาดูกันว่าการใช้งานมีผลกระทบโดยตรงต่อเกมความเร็วและเวลาในการเล่นและตามจำนวนการเดิมพันที่วางโดยผู้เล่นในระหว่างการเยี่ยมชม

สร้างโอกาสในการเป็นผู้ชนะ

      สำหรับการเล่นเกมพนันนั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เหล่าพนันทุกยุค ทุกสมัย ได้ใช้พยายามมานานหลายทศวรรษเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ดีสำหรับเกมไพ่ชนิดนี้ และได้พบว่า วิธีเล่นบาคาร่า นั้น สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเกมนี้อยู่ที่รูปแบบ และแนวโน้มความเป็นไปได้ของเกมที่มีการเปลี่ยนแปลงและด้วยเหตุนี้แหล่งพนันส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มความเป็นไปได้ของเกม ให้กับผู้เล่นเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเกม แรงจูงใจและเป้าหมายหลักของผู้เล่นที่เล่นเกมนี้นั้นง่ายมาก   เพียงแค่ระบุแนวทางของเกมที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ความเป็นไปได้ที่เกมจะกลับมาสู่รูปแบบเดิมอีกครั้ง ดังนั้นเราจะพบว่านักยุทธศาสตร์เกมพนันที่ดีที่สุดมุ่งเน้นอย่างหนักในการพยายามที่จะใช้ทฤษฎีการจัดการเงินที่หลากหลายเพื่อให้นักพนันสามารถชนะรางวัลได้มากที่สุด   

      สิ่งสำคัญสำหรับผู้เล่นพนันที่จะระบุรูปแบบในการเล่นแล้ววางเดิมพันในเกม อย่างถูก กติกา บา คา ร่า เพราะการเดิมพันแบบไม่มีหลักการจะช่วยให้คุณเล่นได้อย่างอิสระ และหากคุณไม่สามารถจดจำรูปแบบใด ๆ ได้ ผู้เล่นจะมีตัวเลือกให้  ผู้เล่นที่มีประสบการณ์จะทิ้งไพ่แล้วรออย่างอดทนและสังเกตเกมเป็นเวลานาน จนกว่าเขาจะสังเกตเห็นรูปแบบและหลังจากนั้นเขาก็จะวางเดิมพัน นี่เป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดในการเล่นเกมพนัน แต่ผู้เล่นต้องมีการควบคุมและวินัยอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่นักพนันต้องจำไว้คือความจริงที่ว่าเกมพนันนั้นมีได้และมีเสียผู้เล่นจึงไม่ควรประมาทในการเล่นเกมพนัน       เมื่อเล่นได้แล้วควรหยุดเมื่อถึงเวลาอันสมควร เช่นเดียวกับเกมพนันทุกรูปแบบรวมถึงเกมยอดนิยมอื่น ๆ อย่าง โป๊กเกอร์ แบล็คแจ็คและรูเล็ต ผู้เล่นมักมองหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ ผู้เล่นเกมพนันที่มีประสบการณ์หลายคนรู้สึกว่า กลยุทธ์ ที่ได้เห็นในโลกออนไลน์นั้นหาได้เชื่อถือได้ไม่ส่วนใหญ่จะทำให้ผู้เล่นพลาดท่าเสียทีเสียมากกว่า  คาสิโนเกือบทุกแห่งจะแจกบัตรคะแนนให้ผู้เล่นทุกคนที่โต๊ะ ผู้เล่นสามารถสังเกตเห็นการติดตามผลของแต่ละมือในความพยายามที่จะเห็นรูปแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวทางของเกมที่ได้เห็น คาสิโนสนับสนุนพฤติกรรมนี้เพียงเพราะพวกเขารู้ว่ามันไม่มีผลต่อเกม การทำตามแบบที่ควรจะเป็นใน เว็บ บา คา ร่า นั้นไร้ผลเหมือนกับในเกมรูเล็ต ผู้เล่นแต่ละคนจะไม่ต้องกังวลถึงเกมรอบสุดท้าย แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดยั้งนักพนันให้เชื่อว่าพวกเขาได้พบกับการเดิมพันตามความรู้สึกหรือสัญชาตญาณของพวกเขานั่นเอง   ในขณะที่นักพนันมักจะเข้าใจว่าการเล่นพนันที่ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากการนับไพ่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ไพ่ที่ไม่มีความหมายในเกมพนันนั้น แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับผู้เล่นเกม   การนับไพ่ในเกมไพ่นี้เป็นเหมือนการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ในเกมเพื่อป้องกันความพลาดพลั้งสำหรับนักเล่นที่ไม่ประมาท  

      ระบบการเล่นที่นักพนันที่ใช้บ่อยที่สุดคือการเดิมพันกับเจ้ามือเสมอ แม้ว่านี่จะเป็นระบบที่ไม่เร้าใจเอาเสียเลย แต่ก็เป็นระบบเดียวที่สามารถพิสูจน์ได้เพื่อให้คุณได้เปรียบ หลังจากนักพนันตรวจสอบกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เสนอสำหรับการเล่นเกม บาคาร่าออนไลน์  ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นวิธีที่ดีในการจัดการกับอัตราต่อรองของคุณ การเดิมพันกับเจ้ามืออาจทำให้คุณเป็นผู้ชนะได้บ่อยกว่านั้น แต่มันยังทำให้เกมแตกต่างจากการเดิมพันตามแผนที่วางไว้ ที่ดีที่สุดคือนักพนันสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมในสิ่งที่มันเป็น สิ่งสำคัญที่ผู้เล่นพนัน ต้องจำไว้ว่าข้อตกลงแต่ละข้อหรือทุกเหตุการณ์จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดในเกมเพราะทุกสิ่งสามารถพลิกผันได้เสมอในเกมพนัน   ด้วยเหตุนี้นักพนันที่ดีจะต้องรู้จักการสูญเสียอบย่างฉลาด และสามารถหยุดรอคอยเวลาหรือโอกาสที่จะได้เปรียบในเกม ที่สำคัญคือต้องรู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้เกมต้อนคุณเข้าไปสู่ในจุดที่จะทำให้คุณเสียได้อีก หลักสำคัญคือแพ้แล้วถอย ชนะแล้วรู้จักพอคุณจะสามารถเล่นเกมได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหาใด ๆ ตามมาให้คุณเกิดความทุกข์ใจจากการเล่นเกมพนันออนไลน์ เหมือนกับที่นักพนันหลายคนประสพปัญหาอยู่ นี่คือหลักง่าย ๆ ของการสร้างโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในเกมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์นั่นเอง 

 

กลยุทธ์ในการเล่นเกมออนไลน์

      หากว่าเราจะพูดถึงเกมพนันที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุด และได้รับความนิยมอย่างยืนยาวที่สุดก็คงจะไม่พ้นที่จะกล่าวถึงเกมไพ่อันมีนามว่า “Baccarat” นั่นเองด้วยความที่เป็นเกมยอดนิยมเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นกันในหมู่เพื่อนฝูง ที่บ้าน ที่สังสรรค์ ที่สมาคมต่าง ๆ หรือการ สมัคร บา คา ร่า เล่นในคาสิโน และเว็บพนันออนไลน์ ถือว่าเป็นเกมไพ่ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเกมไพ่ที่จะพัฒนารูปแบบที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ปี ในสถานที่ต่าง ๆ และบางครั้งมันก็เพิ่มความสวยงามของเกม เกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ punto banco ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเกมไพ่อเมริกันและใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บพนันอเมริกันส่วนใหญ่ในลาสเวกัส อีกสองรูปแบบรวมถึง Baccarat Banque และ Baccarat Chemin de Fer กล่าวกันว่ามีกลยุทธ์มากมายที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เล่นที่แตกต่างกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความจริงที่ว่าทุกเกมนั้นมีเอกลักษณ์ แตกต่างจากเกมอื่น ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่เล่นเกม เหตุผลที่เกมไพ่ชนิดนี้รักษาความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือเกมนี้สามารถเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นทุกครั้งที่ไพ่ถูกนำออกจากสำรับ

      เคล็ดลับที่ง่ายที่สุดที่ใคร ๆ ก็สามารถสัมผัสได้ในการเล่นเกมนี้ก็คือการเดิมพันกับ Banker  เคล็ดลับหลักในการเล่นเกมไพ่คือความกระตือรือร้นและความช่างสังเกตของผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นเกมบางรายมีการบันทึกสถิติของเกมเอาไว้อย่างละเอียดและจริงจังเพื่อนำไปวางแผนการเล่น ซึ่งผู้เล่นบางรายประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเล่นเกม บาคาร่าออนไลน์   ด้วยวิธีการทำสถิติแบบนี้ หากแต่การเล่นเกมพนันนั้น ต้องพึ่งดวงเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย การทำสถิติขึ้นมาคำนวณหาความเป็นไปได้ในการเล่นเกมพนันนั้น จึงไม่ได้ทำให้นักพนันประสบความสำเร็จเหมือนกันทุกราย   ดังนั้นนักพนันที่ดีควรจดจำไว้เสมอว่าควรเลิกเล่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดีกว่าที่จะเสียพนันเพราะความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของตัวคุณเอง หลักง่าย ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้พลาดท่าเสียทีกับเกมก็คือ

1.คุณจะต้องไม่มองหาทางลัดและอยู่ห่างจากกลยุทธ์และระบบการขายบาคาร่าบนอินเทอร์เน็ตที่รับประกันสูตรลับ นั่นคือแหล่งทำมาหากินของพวกสิบแปดมงกุฎตัวจริงที่จะคอยล่าเหยื่อที่เป็นนักพนันหน้าใหม่ที่อยากรวยทางลัด อย่าหลงกล คนพวกนี้และจำไว้เสมอว่าไม่มีทางลัดใด ๆ ที่จะนำความร่ำรวยให้คุณได้จากเกมพนันนอกจากดวงและความสามารถของตัวคุณเอง

2.ด้วยการเล่น บาคาร่า แบบโปรเกรสซีฟคุณจะได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นในคาสิโนที่อยู่ในที่ดินหรือในเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ ข้อได้เปรียบของอันหลังคือที่นี่คุณมีความเป็นไปได้ในการลงทุนเพียงแค่จำนวนเงินที่คุณกำหนดได้กับเกมพนัน ซึ่งคุณอาจต้องเริ่มเล่น  ด้วยเกมโปรเกรสซีฟ ซึ่งโอกาสของคุณในการชนะรางวัลใหญ่จะเพิ่มขึ้น และสำหรับเกมคาสิโนอื่น ๆ เช่น สล็อตแมชชีนไซเบอร์สตั๊ดโป๊กเกอร์และการเล่นโป๊กเกอร์ องค์ประกอบของความก้าวหน้านี้ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับวิธีการดึงดูดนักพนันให้เข้ามาเล่นเกมที่พวกเขาชื่นชอบ เช่นเดียวกัน นักพนันจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟเพื่อดึงดูดให้เข้ามาเล่นเกม  ซึ่งจะถูกยกระดับตามความนิยมของเกมมีการเล่นเกมมากขึ้นจำนวนแจ็คพอตที่สูงขึ้นและจะได้รับรางวัลมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะของคุณคุณสามารถเข้าร่วมเล่นหลายตารางในครั้งเดียวภายในคาสิโนเดียว หรือเข้าร่วมเกมจากหลายแหล่งเล่น ซึ่งคุณอาจพบว่าคาสิโนบางแห่งมีแจ็คพอตที่สูงขึ้นกว่าคาสิโนอื่น ๆ นักพนันหลายคนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นยอดเงินแจ็คพอตที่เพิ่มขึ้น ด้วยความหวังที่ว่าเงินก้อนนั้นจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพวกเขานั่นเอง  หากแต่จำนวนเงินตาม ระบบ แจ็คพอตคือ เงินเดิมพันจำนวนเล็กน้อยที่วางไว้ภายในเกมจะถูกเพิ่มเข้าไปในแจ็คพอต ด้วยกลไกง่าย ๆ เงินแจ็คพอตที่สูงกว่าจะดึงดูดผู้เล่นเข้ามาในเกมมากขึ้นเนื่องจากมีโอกาสชนะมากและแจ๊คพอตจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะผู้เล่น ที่ต้องทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ ก่อนที่คุณจะเริ่มวางเดิมพัน ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมพนันหลายคนชอบเล่นการพนันแบบก้าวหน้าเพราะโอกาสในการชนะก็ย่อมมีมากขึ้นตามมาอีกด้วย

วิวัฒนาการของเกมพนันออนไลน์

      ปัจจุบันนี้โลกของเรานั้นได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับการออนไลน์ทั้งนั้น รวมถึงเกมพนันซึ่งมีการพัฒนาเข้าสู่โลกดิจิตอล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ในเว็บต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่เกม บา คา ร่า มือ ถือ ที่นักพนันนิยมเล่นกันในสมาร์ทโฟน ทุกสิ่งกำลังเข้าสู่วิวัฒนาการของโลกยุคใหม่ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปแบบที่ทุกคนแทบไม่ทันรู้ตัว หากแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะส่งผลดีกับนักพนัน หรือที่เรียกกันว่าผู้เล่นเกมนั้น คือความสะดวกรวดเร็ว และความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจในเกมที่จะมีเพิ่มขึ้นด้วย การพัฒนารูปแบบการเล่นเกม  รวมถึงความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินที่จะมีข้อจำกัดน้อยลงนั่นเอง นักพัฒนาเกมได้มีการค้นคว้าและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเกมทำให้มีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้นและทำกำไรมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตัวอย่างเช่น Lucky Draw Baccarat ซึ่งเป็นเกมคลาสสิคที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Stephen Au-Yeung ผู้รับผิดชอบ Caribbean Hold’em . เกมดังกล่าวมีให้บริการเฉพาะที่คาสิโนในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ซึ่งกำลังจะเข้ามาให้บริการนักพนันจากทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้ด้วยระบบพนันออนไลน์ นักพนันจากทั่วโลกรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ทราบข่าวนี้

 

      เรามาทำความรู้จักกับ Lucky Draw Baccarat แบบ บาคาร่าออนไลน์ กันเถอะ  ดั้งเดิมนั้นเกมนี้มีองค์ประกอบบางอย่างคล้ายกับแบล็คแจ็ค  ในการเข้าร่วมเกมผู้เล่นจะต้องทำการเดิมพัน ในเวลาเดียวกันผู้เล่นยังมีความเป็นไปได้ที่จะวางเดิมพันฝั่งโบนัสบล็อกซึ่งจ่ายให้ผู้เล่นและดีลเลอร์ – เพิ่มเติมในภายหลัง หลังจากวางเดิมพันแล้วดีลเลอร์จะแจกไพ่สองใบที่หงายหน้าสำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมแต่ละคนตามด้วยไพ่สองใบสำหรับเจ้ามือ – ไพ่หงายหนึ่งใบและคว่ำลงหนึ่งใบ ค่ามือจะคำนวณเช่นเดียวกับในเกมบาคาร่าปกติ – ไพ่หน้าและไพ่สิบใบมีค่าเท่ากับศูนย์คะแนนเอซจะมีค่าหนึ่งคะแนนและไพ่ที่เหลือจะคำนวณตามค่า pip ผู้เล่นอาจยืนด้วยมือปัจจุบันหรือจั่วไพ่เพิ่มอีกหนึ่งใบโดยการวางเดิมพันเสมอเท่ากับเดิมพัน เมื่อผู้เล่นทุกคนทำท่าเจ้ามือจะเปิดเผยไพ่ใบที่สองสำหรับบ้าน หากมือของดีลเลอร์มีค่า 4 หรือต่ำกว่าดีลเลอร์สามารถจั่วการ์ดเพิ่มเติมได้ หากตัวแทนจำหน่ายมีห้าคะแนนขึ้นไปในมือบ้านจะต้องยืน เช่นเดียวกับในเกมดั้งเดิมของ Baccarat เป้าหมายของเกมคือการมีไพ่ที่มีค่าใกล้เคียงกับ 9 มากที่สุด   ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ:

หากยอดรวมของดีลเลอร์สูงกว่าผลรวมของผู้เล่นผู้เล่นจะเสียเงินเดิมพัน Enter และการเดิมพันเสมอ (ถ้ามี)

หากทั้งสองมือมีค่าเท่ากันทั้งการเดิมพันแบบ Enter และแบบเสมอจะถูกผลัก หากผลรวมของผู้เล่นสูงกว่าผลรวมของดีลเลอร์การเดิมพัน Enter จะจ่าย 1 ต่อ 1 และการเดิมพันแบบดึงออกจ่ายตามตารางการจ่ายที่เกี่ยวข้อง (มีสองรุ่นโดยมีการจ่ายเงินตามกฎของตาราง) การเดิมพันด้านบล็อคโบนัสจ่ายออกในบางสถานการณ์เท่านั้นดังต่อไปนี้:

Ultimate Block – ไพ่สองใบที่มีลำดับเดียวกันสูงกว่าและทั้งคู่เป็นชุดเดียวกับไพ่ใบแรกของดีลเลอร์ (35 ต่อ 1)

Pair Block – ไพ่สองใบในลำดับเดียวกันสูงกว่าและหนึ่งใบเป็นไพ่ชุดเดียวกับไพ่ใบแรกของดีลเลอร์ (10 ต่อ 1)

Flush Block – ไพ่สองใบในชุดเดียวกันและไพ่หนึ่งใบ / ทั้งคู่จะสูงกว่าและในชุดเดียวกับไพ่ใบแรกของดีลเลอร์ (5 ต่อ 1)

Normal Block – ไพ่หนึ่งใบที่สูงกว่าและอยู่ในชุดเดียวกับไพ่ใบแรกของดีลเลอร์ (2 ถึง 1)

 

      ในพนันมีการ เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี  บริการให้ทดลองเล่นที่สามารถเดิมพันได้ในภาวะที่ผู้เล่นไม่พร้อมเสี่ยง : กล่าวคือเป็นการให้บริการทดลองเล่นที่แม้ว่านักเล่นหน้าใหม่ซึ่งไม่พร้อมใช้เงินจริงในการเดิมพันจะไม่พลาดช่วงเวลาที่แสนจะตื่นเต้นในการเดิมพันกับเว็บพนันออนไลน์ หรือผู้เล่นที่ยังไม่มีประสบการณ์เล่นเกมพนันมาก่อนเลยก็ตามก็ยังได้อาศัยโอกาสทดลองเล่นนี้ทำความรู้จักการเล่นเกมในวิถีออนไลน์ได้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจไปในตัวเนื่องจากในช่วงเวลาการเล่นเดิมพันทดลองเล่นนั้นจะทำให้ได้รับประสบการณ์ได้เช่นกันเพียงแค่เมื่อชนะในเกมพนันแล้วผู้เล่นจะไม่ได้เงินรางวัลหรือแพ้พนันก็ไม่ต้องสูญเสียนั่นเอง  นับว่าเป็นโอกาสพบข้อเสนอพิเศษที่เป็นความคุ้มค่าของการเสี่ยงโชคในการเล่นพนันออนไลน์  สำหรับการเล่นเกมทางแหล่งให้บริการออนไลน์นั้นถือว่าคุ้มค่ากว่าเมื่อมีการปล่อยโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะโบนัส เครดิตส่วนลด หรือ การแจกเพิ่มต่างๆที่เหล่าผู้ให้บริการออนไลน์ต่างพยายามสรรหามาเติมเต็มความประทับใจแก่ผู้เล่น และสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนการเพิ่มโอกาสเสี่ยงโชคให้ผู้เล่นทางอ้อมนั่นเอง  

สำหรับผู้ที่เล่นเป็นครั้งแรก

      หากคุณเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของการพนัน คุณก็จะได้ทราบว่าหนึ่งในเกมการพนันที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบความเสี่ยง ในรูปแบบของเกมออนไลน์ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน  แต่ก็ไม่ง่ายเสียจนน่าเบื่อ เกม บาคาร่าออนไลน์  คือทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับนักพนันหน้าใหม่ คุณสามารถดูคู่มือกลยุทธ์การเล่นเกมชนิดนี้ ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นข้อมูลความรู้จากนักพนันที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะแนะนำวิธีและกลเม็ดต่าง ๆ ที่จะพาคุณไปสู่ชัยชนะในเกม และเว็บไซต์ที่มีกลลวงล่อหลอกให้คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเล่นเกมและทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่หลงทางพลาดท่าเสียทีให้กับเจ้ามือพนันออนไลน์ ซึ่งก็มีให้เห็นอยู่อย่างมากมาย  

 

      บทความต่อไปนี้ใช้หลักการพื้นฐานทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบเกมไพ่ถึงกลยุทธ์ที่เป็นตัวกำหนดของเกม นอกจากนี้เรายังจะมุ่งเน้นการ debunking ข้อผิดพลาดและตำนานที่พบบ่อยเช่นระบบ 1-3-2-6 ในภายหลัง สิ่งแรกที่คุณต้องจำไว้เกี่ยวกับเกมพนันชนิดนี้คือการที่ผู้ชนะไม่ได้ถือไพ่ที่ดีที่สุด เกมนี้จึงไม่เหมือนเกมไพ่แบล็คแจ็ค คุณสามารถชนะโดยเดิมพันที่ Banker และต่อตัวคุณเอง  หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเล่น นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเกมนี้ว่าคุณจะสนุกกับมันได้อย่างไร การเล่นบาคาร่าออนไลน์เป็นครั้งแรกอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนับตั้งแต่คุณ สมัครบาคาร่าออนไลน์  เบื้องต้นคุณอาจสงสัยว่าอะไรคือเดิมพันและคุณสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะเกมนี้ได้อย่างไร พึงระลึกไว้ว่ากลยุทธ์ด้านล่างนี้สำหรับผู้ที่เล่นผ่านออนไลน์และกลยุทธ์ที่ใช้ในการเดิมพัน เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยเปิดโอกาสที่ดีที่สุดในการเล่นเกมของคุณและเพิ่มโอกาสในการทำเงินให้คุณมากที่สุดเช่นกัน

 

      การระบุอัตราต่อรองของเกม  นี่เป็นกฎพื้นฐานที่ผู้เล่นออนไลน์หลายคนลืมเมื่อเข้าร่วมตารางบาคาร่า คุณอาจคุ้นเคยกับอัตราเดิมพัน แต่จ่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บพนันออนไลน์ที่คุณสมัคร ค่าคอมมิชชั่นมักจะนำไปหักลดหย่อน 5% จากค่าที่ดีที่สุดของเจ้ามือและสามารถสูงถึง 25% อัตราต่อรองปกติของผู้เล่นควรเป็น 1: 1 ในขณะที่เดิมพันเสมอควรจ่ายที่ 8: 1 การเดิมพัน Tie ควรหลีกเลี่ยง  และขอแนะนำ วิธีเล่นบาคาร่า อย่างฉลาดคุณควรเดิมพันกับผู้เล่นอย่าเพิ่งไปวางเดิมพันกับเจ้ามือเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอในเกมพนัน การเดิมพันกับเจ้ามือนั้นมีอยู่ในโลกของเกมออนไลน์ แต่จำไว้ว่าการทำเช่นนั้นไม่คุ้มค่า มันอาจมาพร้อมกับอัตราต่อรองที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการเดิมพันของผู้เล่น แต่คุณต้องจำไว้ว่าค่าคอมมิชชั่นของการเดิมพัน Banker จะให้มูลค่ารางวัลที่น้อยลง และเมื่อคุณชนะแล้วคุณควรออกจากเกมก่อนที่คุณจะสูญเสียเงินที่คุณชนะ อย่าเป็นเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟอย่างผู้เล่นคนอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเดิมพันมากขึ้นเมื่อพวกเขาชนะมากขึ้นจนกว่าพวกเขาจะแพ้ในสิ่งที่พวกเขาชนะ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเดิมพันของคุณคุณจะสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะชนะในเกมมากแค่ไหน หากคุณมีเงินทุน $ 300 คุณคำนวณได้เลยว่าอยากจะได้เงินกำไรเท่าไหร่จึงจะพอใจ   $ 100, $ 150 หรือ $ 200 – เมื่อเล่นได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วไม่ควรติดลม ออกมาจากเกมก่อนที่คุณจะเสีย จำไว้ว่าคุณสามารถเล่นอีกครั้งในวันถัดไปและในวันถัดไป ควรสร้างกลยุทธ์ก่อนที่คุณจะเริ่มเล่น ในขณะที่คุณกำลังเล่นทำตัวเป็นผู้คุมกฎในการเล่นของตัวเอง จำไว้ว่าคุณเล่นเพียงเพื่อความสนุกเท่านั้น การใช้วิธีที่คุณกำหนดไว้ในตอนแรกจะทำให้คุณสนุกกับเกม รับเงินและเลิก หากคุณเสียพนันและรู้สึกว่าโชคไม่ดีในเกมนี้ ควรเลิกออกมาก่อน เพื่อกลับมาพิจารณาถึงข้อผิดพลาดในเกม ตั้งสติให้ดีแล้วกลับมาเล่นใหม่ในวันหลัง การสูญเสียไม่ได้หมายความว่าคุณควรเดิมพันอีกครั้งเพื่อให้เสียหนักเข้าไปอีก