ระบบการเงินในเกมพนัน

      การโอนย้ายถ่ายเงินในบัญชีพนันนั้นผู้เล่นแต่ละรายจะกระทำด้วยตนเองโดยสามารถเลือกคำสั่งต่างๆได้ตาม

ความต้องการบนหน้า website ที่รับแทงพนัน แต่ละบริษัทรับแทงพนันออนไลน์จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านักพนันด้วยการโฆษณาถึงประสิทธิภาพ website รับแทงพนัน บา คา ร่า จี คลับ ในเรื่องของความถูกต้อง รวดเร็วในการ

โอนย้ายถ่ายเงินพนัน รวมไปถึงการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายการใช้จ่ายเพื่อการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางบัตรเครดิตดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเล่นพนันออนไลน์ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันผ่านทางบัตรเครดิตนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความต่อเนื่องในการเล่นพนันสูงกว่าการเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันผ่านช่องทางเลือกอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามก็คือ หลายบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตต้องประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนี้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ และหนี้เหล่านี้มักจะกลายเป็นหนี้สูญในเวลาต่อมา เหตุผลหนึ่งที่หนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้สูญก็เพราะลูกค้าที่เป็นหนี้ปฏิเสธที่จะชำระหนี้ในส่วนนี้ โดยอ้างว่าตนนั้นไม่เคยเล่นพนันออนไลน์ ดังนั้นขอไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยตนไม่ได้เป็นผู้ก่อ ความผิดพลาดนี้บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องรับผิดชอบแทน ซึ่งก็เป็นการยากที่บริษัทบัตรเครดิตจะทำการตรวจสอบเพราะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์นั้นผู้สั่งจ่ายไม่ต้องลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สั่งจ่ายไปจริง

      ในเวลาต่อมาหลายบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วยการไม่อนุญาตให้สามารถใช้บัตร

เครดิตของบริษัทตนเพื่อการเล่นพนัน บาคาร่าออนไลน์   ในขณะเดียวกันบริษัทรับแทงพนันออนไลน์ก็ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เช่นกัน เพราะรู้ดีว่านักเล่นพนันออนไลน์นิยมที่จะสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนันของตนผ่านทางบัตรเครดิต ฉะนั้นการที่บริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตปฏิเสธที่จะให้บริการเพื่อการใช้จ่ายในการเล่นพนันออนไลน์ย่อมไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจพนันออนไลน์ และอาจทำให้ความนิยมในการเล่นพนันออนไลน์ลดลงในที่สุด ดังนั้นหลายบริษัทที่รับแทงพนันออนไลน์จึงเพิ่มมาตรการ ด้วยการให้ลูกค้านักพนันต้องระบุรหัสส่วนตัวทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันในบัญชีพนัน เพื่อเป็นการยืนยันและเป็นหลักฐานว่าผู้เล่นพนันต้องการสั่งจ่ายเพิ่มวงเงินพนันจริง ถึงกระนั้นก็ตามหลายบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตก็ยังจำกัดการให้บริการเพื่อการใช้จ่ายเล่นพนันออนไลน์ ส่งผลให้บริษัทรับแทงพนันออนไลน์ต้องระบุบนหน้า website รับแทงพนันเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าพนันว่า บัตรเครดิตของบริษัทใดบ้างที่ไม่สามารถใช้เพื่อการเล่นการพนันออนไลน์ได้ บัตรเครดิตของบริษัทใดสามารถใช้เพื่อการเล่นพนันออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และบัตรเครดิตของบริษัทใดที่สามารถใช้ได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการที่บัตรเครดิตของบางบริษัทไม่สามารถถูกนำไปใช้เพื่อเล่นพนันออนไลน์หรือสามารถใช้ได้แต่ผู้เล่นพนันต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทำให้เกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้นซึ่งทำหน้าที่เสมือนธนาคารกล่าวคือ เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการพนัน 

 

      บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงในโลกธุรกิจ เช่น PayPal, FirePay, Neteller เป็นต้น โดยผู้เล่นพนันจะต้องเปิดบัญชีส่วนตัวกับบริษัทที่เป็นตัวกลางเหล่านี้ โดยบัญชีส่วนตัวของผู้เล่นนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เปิดบัญชีในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีมีบัตรดังกล่าว หรือต้องเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของผู้เปิดบัญชีในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้ขอเปิดบัญชี สมัครบาคาร่า จีคลับ มีความสามารถในการชำระหนี้ได้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการลดภาระความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นตัวกลางเหล่านี้ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้บริการพนันต่อหนึ่งธุรกรรมทางการเงิน บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินกับธุรกิจพนันออนไลน์เท่านั้น หากแต่ยังให้บริการกับธุรกิจประเภทอื่นๆอย่างธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการทั่วๆไปอีกด้วย ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 70 กว่าประเทศที่ถือว่าการเล่นพนันออนไลน์ไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย การทำให้การเล่นพนันประเภทนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในหลายๆประเทศนั้น ประกอบไปด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้การพนันทุกประเภทถูกกฎหมายซึ่งก็หมายรวมถึงพนันออนไลน์ด้วย การอนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์

      เป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ผู้เล่นต้องมีอายุเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นถือว่ามีความผิด การอนุญาตให้เกมพนัน

ออนไลน์บางประเภทถูกกฎหมาย เช่น การทายผลสลากออนไลน์ซึ่งหลายประเทศในทวีปยุโรปอนุญาตให้การทายผล

สลากออนไลน์เป็นเกมพนันออนไลน์ประเภทเดียวที่ถูกกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *