มาลาไคท์อัญมณีแห่งลวดลาย

      สำหรับในส่วนของอัญมณีที่เราสามารถพบกันในตลาดอัญมณีที่จำหน่ายกันทั่วไปนั้น  กล่าวกันว่า มีอัญมณีอยู่ชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษและผิดแผกไปจากชนิดอื่นๆ เจ้าพลอยสีเขียวเนื้อแน่นทึบแสง มีลวดลายและเส้นสายในตัว ซึ่งสาว ๆ จะเห็นว่าเจ้าพลอยชนิดนี้ดูสวยงามแปลกตา  อัญมณีชนิดนี้ที่มีชื่อเรียกว่า มาลาไคท์ (Malachite) ซึ่ง เป็นอัญมณีซึ่งเป็นที่รู้จักและมีความเกี่ยวพันกับอารยธรรมและความเชื่อต่าง ๆ ของคนเรามาเป็นพัน พันปี โดย ประเทศ ‘อียิปต์’ หนึ่งในประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดของโลก คือ ชนชาติแรก ๆ ที่รู้จักการนำเอาพลอยชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกจากพลอยชนิดนี้จะถูกนำมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับแล้ว ชาวไอยคุปต์ยุคโบราณยังนำมาทำเป็นเครื่องรางเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของให้รอดพ้นจากอันตราย สิ่งชั่วร้าย และอำนาจมืดต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นอัญมณีที่มีความแข็งต่ำ มันจึงถูกนำมาแกะสลักเป็นเครื่องใช้สอยในราชสำนัก อาทิ เครื่องถ้วยชาม แจกัน ฯลฯ รวมไปถึงถูกนำมาบดเป็นผงเพื่อทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับสาว ๆ ชาวไอยคุปต์อีกด้วย

      นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าเจ้าแร่มาลาไคท์ นี้มีอิทธิฤทธิ์ หรือคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันและบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อาทิ โรคตับ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ ทั้งยังมีสรรพคุณในการล้างพิษได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยบำบัดรักษาอาการป่วยทางกายแล้ว หินแร่ชนิดนี้ยังช่วยเยียวยาอาการป่วยทางจิตใจ ความผิดปกติทางอารมณ์ และความรู้สึกอ่อนแอ เป็นต้น

มาลาไคท์ยังถูกผูกโยงเข้ากับความเชื่อที่เกี่ยวกับโชคลาภ ด้วยเหล่าพ่อค้าวานิชมักจะพกมาลาไคท์ไว้ติดตัวเสมอ อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าเป็นอัญมณีที่มีผลในการช่วยเสริมส่งการทำธุรกิจ นำมาซึ่งโชคลาภ เพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองและความมั่งคั่งให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้อีกด้วย

      ในยุคโบราณมีความเชื่อต่อ ต่อกันมาว่า มาลาไคท์เป็นหินยอดนิยมอันหนึ่งสําหรับพกพาเวลาเดินทางนํ้าทางเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสํารวจและนักผจญภัย ถ้าตัดมาลาไคท์เป็นก้อนสามเหลี่ยมเชื่อว่าจะป้องกันภัยจากดวงตาปีศาจและทําให้ราชินีแห่งสวรรค์ที่มีชื่อว่า จูโนหรือเฮรา เป็นผู้คุ้มครองนอกจากนั้นยังใช้ในการบูชาเทพธิดาวีนัสหรือแอโฟรไดท์(Venus or Aphrodite) เพื่ออธิษฐานขอความรักแท้ได้อีกด้วย ในอารยธรรมบางแห่งใช้มาลาไคท์เป็นเครื่องสําอางเช่นที่อียิปต์ได้ค้นพบถ้วยดินเผาเล็กๆที่มีมาลาไคท์ป่นเป็นผงบรรจุวางอยู่ไกล้ๆกับมัมมี่แม้แต่เรื่องเล่าของคนชาวยิวเล่าว่าพระเจ้าโซโลมอนก้มีเหมืองมาลาไคท์ขนาดใหญ่ซึ่งทําให้พบแร่ทองแดงอันเป็นผลพลอย

ได้ทําให้ชนชาวยิวในขณะนั้นรํ่ารวยเป็นอันมากเพราะนําทองแดงไปอาวุธและเครื่องใช้ต่างๆ

      คนโบราณเชื่อว่า หากคุณ นํามาลาไคท์ใส่ในลิ้นชักเก็บเงิน จะทําให้ธุรกิจทําเดินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดและประสบผลสําเร็จ นอกจากนั้นมาลาไคท์มีชื่อเสียงในการที่ป้องกันการ ถูกทําร้ายทางจิตด้วยเวทมนต์คาถาหรือคําสาปแช่งให้หมดฤทธิ์ไป มาลาไคท์เป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ กําจัดความรู้สึกที่ไม่พอใจซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ    ทําให้ชีวิตแจ่มใส ถ้าใช้ร่วมกับอาซูไรท์ จะทําให้เกิดการหยั่งรู้ เพิ่มพลังจิต ช่วยให้เกิดการรับผิดชอบ ในการกระทําในการคิดและความรู้สึกของตนเอง ถ้าใช้สําหรับทําสมาธิจะทําให้มีความสามารถแข็งแกร่ง มีความมั่นใจใจตนเอง มีอํานาจน่าเกรงขาม  ดูดพิษของพลูโตเนี่ยมป้องกันการแผ่กัมมันตภาพรังสี รักษาโรคหืดหอบ  ข้อต่ออักเสบ อาการ บวมนํ้าบริเวณข้อต่อ เนื้องอก ปวดหัว ไมเกรน เรียงโครงสร้างของ ดีเอ็นเอในตําแหน่งที่ถูกต้อง ควรสวมมาลาไคท์ไว้ที่มือซ้ายหรือวางมาลาไคท์ที่หน้าผากเมื่อจะใช้ในการรักษาโรค ถ้านําเป็นจี้ห้อยคอและให้เด็กเป็นของขวัญจะช่วยป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ วิญญาณร้ายและอุบัติเหตุ

*** รูปภาพใช้เพื่อเป็นแนวทางในการหาภาพประกอบทำอาร์ตเวิร์กนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *