บ่อนพนัน

      ถ้าจะกล่าวถึงบ่อนการพนันซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายของไทย รัฐบาลได้มีมาตรการป้องปรามอย่างเข้มข้นก่อนยุคที่จะมีเว็บพนัน เกิดขึ้นมา จนกระทั่งเหล่านักพนันในยุคนั้นได้หันไปเล่นการพนันที่ชายแดนไทย -กัมพูชา ในกรณีของชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด นั้นจะพบว่า มีบ่อนที่สำคัญดังนี้บ่อนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี เราจะพบว่าพื้นที่ของประเทศกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันนั้นได้มีการเปิดบ่อนที่สำคัญ โดยจำแนกตามจุดผ่านแดนถาวร ดังนี้ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ได้แก่ บ่อนไพลินแอนด์ฟามิงโก บ่อนซีซาอินเตอร์เนชั่นแนล บ่อนเคอาร์ บ่อนวิกตอเรีย บ่อนมงกุฎ และบ่อนดรีมเวิลด์ บ่อนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีบ้านผักกาดตั้งอยู่ที่บ้านโอสกรอม จังหวัดไพลิน ตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน ห่างจาก ชายแดนไทย – กัมพูชา ประมาณ 100 เมตร มีการเปิดทำการบ่อนแรก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผังเมืองและก่อสร้างกัมพูชามาเป็นประธานเปิดบ่อนดังกล่าวบ่อนนี้เป็นความร่วมทุนกันระหว่างนักธุรกิจกัมพูชากับนักธุรกิจไทย

      ก่อนที่จะมีการเปิดบ่อนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นั้น เมื่อพิจารณาในแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีจะพบว่า ในชุมชนชายแดนที่ใกล้บ่อน อย่างเช่น ชุมชนตำบลคลองใหญ่มีการเล่นการพนันแบบดั้งเดิมทั้งเพื่อความบันเทิง และเป็นการเล่นเป็นประเพณี เช่น ในงานศพบ่อนเล่นตามบ้าน ซึ่งการเล่นพนันมีลักษณะสำคัญคือเป็นการเล่นเพื่อความบันเทิงและประเพณีเล่นสนุกๆ ตามงานศพไม่เหมือนกับการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นในแบบดั้งเดิมจะมีเดิมพันไม่มาก ไม่เสียหนักความสนใจบ่อนในฐานะที่เป็นของใหม่สำหรับชุมชน การทำบ่อนถือเป็นของใหม่สำหรับชุมชน เนื่องจากมีลักษณะการทำในเชิงธุรกิจเป็นอาชีพ ไม่ใช่การเล่นกันเป็น ครั้งคราว ดังนั้นชาวชุมชนคลองใหญ่จึงมีปฏิกิริยาต่อบ่อนในฐานะเป็นของแปลกใหม่สำหรับชุมชนช่วงแรกจะไปดู  เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ตอนแรกๆเห็นเป็นของใหม่ จึงลองไปเล่นดู แต่หลังจากนั้นชาวบ้านในชุมชนก็ไม่ใคร่ให้ความสนใจเหมือนช่วงแรกเปิดบ่อนการไปเล่นการพนัน ออนไลน์ ในบ่อนของชุมชนคลองใหญ่ในช่วงแรกนั้นจะมีการเข้าไปเล่นการพนันกันอย่างกว้างขวาง การไปเล่นการพนันในบ่อนของชาวบ้านคลองใหญ่ในช่วงแรกเป็นลักษณะของการลองไปเล่นดู ชาวบ้านคลองใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงจะพากันไปทั้งตำบล และไปเกือบทุกวันแทนการเล่นพนันออนไลน์ การเดินทางไปเล่นการพนันในบ่อนของชาวบ้านคือการซ้อนมอเตอร์ไซด์ไปเล่น มีทั้งที่ไปแบบหมู่คณะและต่างคนต่างไปจากการที่ชุมชนชายแดนได้เข้าไปเล่นการพนันของบ่อนก็จะมีผลกระทบเชิงลบที่ออกมาในช่วงเวลาหนึ่งคือ การเป็นผู้เสียการพนันเป็นหลัก จากคำสัมภาษณ์ของชาวชุมชนคลองใหญ่ที่ไปเล่นนั้น เสียเงินจากการเล่นการพนันอย่างจริงจังไม่กี่คนแต่ก็มีที่เช่นกันที่บางคน หมดตัว เพราะเสียเงินให้กับการเล่นการพนันในบ่อนจำนวนหลายหมื่นชุมชนเรียนรู้ที่จะยุติการเล่นการพนันต่อไป จากผลกระทบเชิงลบที่ชาวบ้านคลอง

ใหญ่ได้รับ 

      ภายใต้บริบทความเป็นชุมชนที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่ ทำให้ชุมชนเรียนรู้ร่วมกันที่จะไม่ไปเล่นการพนันในบ่อนอีกต่อไปเพราะ เข็ดกับการสูญเสียเงินการสูญเสียเงินของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบชุมชนชายแดนนี้พวกเขาถือว่าเป็นบทเรียนที่ทำให้ได้รู้ว่า คนเล่นไม่เคยรวยและความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขามาจากวิธีอื่นมากกว่า ซึ่งชาวบ้านหลายคนในชุมชนมักกล่าวคล้ายๆ กันว่า ไม่เอาแล้วการไปเล่นการพนันของชุมชนชายแดน อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด ก็จะมี

ลักษณะเช่นเดียวกับการไปเล่นการพนันของชุมชนชายแดนที่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีเช่นกัน กล่าวคือ ชาวบ้านคลองใหญ่จะไปเล่นการพนันในบ่อน ที่เกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับ อย่างกว้างขวางในช่วงแรกที่มีการเปิดใหม่ๆ หลังจากนั้นความนิยมเล่นก็จะลดลงเช่นเดียวกับ ชุมชนตำบลคลองใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ในกรณีของบ่อนเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลรีสอร์ทคลับ ชายแดนจังหวัดตราดจะพบว่าผู้เล่นการพนันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นในระดับ VIP ที่มาจากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดจันทบุรี โดยทางบ่อนจะมีการจัดระบบรถทัวร์ให้ความสะดวกในการเดินทางมาเล่น ดังนั้นทางบ่อน คา สิ โน จี คลับ จึงไม่ได้เน้นเป้าหมายที่กลุ่มผู้เล่นรายย่อย ดังจะเห็นได้จากการที่บ่อนไม่มีระบบการส่งเสริมการตลาด หรือการอำนวยความสะดวกด้วยการจัดระบบรถตู้เพื่อให้บริการกับผู้เล่นรายย่อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดบ่อน รวมถึงภายในบ่อนไม่มีระบบบริการอาหารฟรีเหมือนกับบ่อนที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีที่มีจุดเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย จึงพยายามสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอาหารเครื่องดื่มฟรี การจัดรถตู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกบ่อน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *