กิจกรรมเกมพนัน

      อย่างที่ทราบกันดีว่าการเล่นการพนันนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเกือบทุกสังคม วัฒนธรรมของหลายประเทศบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นทั่วไป กิจกรรมการพนันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มนุษย์ที่รักความเสี่ยงต้องการจะพนันผลของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป้าหมายการเล่นพนันนั้นมีความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศอย่างวัฒนธรรมตะวันตกมักให้คำจำกัดความการเล่นพนันคือ การวางเดิมพันเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าต่อผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งโดยมากจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ากิจกรรม การพนันนั้นก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในวงกว้าง แต่ก็มิอาจปฏิเสธว่า กิจกรรม เกม ไพ่ บา คา ร่า นี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลายสังคม ดังจะเห็นได้จากความนิยมในการเล่นพนันเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศ หากจะมองในทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเล่นพนันถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์พยายามจะศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความต้องการเล่นพนัน  แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายความต้องการเล่นการพนันได้ ดังนั้นการศึกษาถึงความต้องการในการเล่นพนันและพฤติกรรมการเล่นพนันจึงเป็นเรื่องท้าทายนักวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และแน่นอนว่า ความต้องการรวมถึงพฤติกรรมในการเล่นพนันของแต่ละประเภทเกมพนันนั้น มีความแตกต่างในตัวของมันเอง ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบของเกมพนันที่ต้องการจะศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในความต้องการเล่นพนันและพฤติกรรมในการเล่นพนันของเกมพนันนั้นๆ

 

      เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์   เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้สามารถเข้าถึง บาคาร่าออนไลน์ ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ อินเทอร์เน็ตช่วยลดช่องว่างของระยะทางระหว่างผู้ต้องการบริโภคบริการการพนันกับผู้ให้บริการการพนัน และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ กิจกรรมการพนันสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นพนัน การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 2 มิติคือ

หนึ่ง ให้ผลตอบแทนในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุน เช่น หากเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนที่ใช้เพื่อตั้งบริษัทให้บริการบ่อนพนันออนไลน์  กับบ่อนพนันทั่วไป เงินลงทุนในการตั้งบริษัทบ่อนออนไลน์นั้นมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของเงินลงทุนในการก่อตั้งบ่อนพนันทั่วไป ในขณะที่สัดส่วนของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการให้บริการบ่อนพนันทั้งสองประเภทนั้น มีสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก  

สอง ผลกระทบทางลบต่อสังคมของการพนันออนไลน์มีสัดส่วนที่สูง ทั้งนี้เป็นเพราะกฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆที่ป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าสู่กิจกรรมการพนันก่อนวัยอันควรนั้น ถูกนำมาบังคับ ปฏิบัติจริงได้ยากยิ่ง

ในโลกพนันออนไลน์

      อาจกล่าวได้ว่า การเติบโตของเกมพนันประเภทนี้อยู่บนฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

บนโลกอินเทอร์เน็ต การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเกมพนันออนไลน์นั้นกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยในแง่มุมต่างๆเช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจเกมพนันออนไลน์รวมไปถึงคุณลักษณะ   ของนักพนันออนไลน์ ปัจจัยที่เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้าสู่เส้นทางดาวน์โหลด บา คา ร่า และปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการใช้จ่ายในการเล่นพนันออนไลน์ หลายประเทศประสบปัญหาในการบริหารจัดการการเล่นพนันออนไลน์ เพราะการพนันออนไลน์นั้นนอกจากก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนันแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงธุรกิจอื่นเช่น ธุรกิจให้บริการบัตรเครดิตอีกด้วย บางประเทศยอมให้การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมพนันที่ถูกกฎหมาย เพื่อง่ายต่อการควบคุมในขณะที่บางประเทศยังดูจะมีแนวนโยบายในการจัดการการพนันประเภทนี้อย่างไร้ทิศทางและหางเสือ สำหรับประเทศไทยแล้ว เกมการเล่นการพนันออนไลน์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเกมพนันที่ผิดกฎหมาย ในอดีตก่อนยุคสมัยของการสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ กิจกรรมการเล่นพนันของไทยเรามักจะเกิดขึ้นในสถานที่และเวลาเดียวกัน เช่น การเล่นพนันในบ่อนคาสิโน หรือ การเล่นพนันม้าแข่ง เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน กิจกรรมการเล่นพนันได้ถูกพัฒนาให้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ โดยการพัฒนานั้นเริ่มต้นจากการแทงพนันผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งสถานที่ที่ผู้เล่นการพนันอยู่นั้นเป็นคนละสถานที่กันกับการเกิดขึ้นของผลได้ – เสียพนัน เช่น การแทงพนันแข่งม้าผ่านทางโทรศัพท์ โดยรับชมผลพนันผ่านทางโทรทัศน์ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นพนันออนไลน์ เช่น การเล่นพนันบ่อนคาสิโนบนอินเทอร์เน็ต หรือจะเรียกว่าบ่อนออนไลน์นั้น กล่าวได้ว่าปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการพัฒนาดังกล่าวนี้ คือ การลดลงของต้นทุนในการเข้าถึงโอกาสในการเล่นพนัน ผู้เล่นไม่ต้องเดินทางไปที่สนามแข่งม้าหรือที่บ่อนการพนันเพื่อเล่นพนันอีกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *