การอนุญาตให้ธุรกิจการพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

      การศึกษาทั้งโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการเข้าสู่การเล่นพนันออนไลน์ เพื่อเป็นแนวนโยบายทางเลือก ภายใต้กรอบการยินยอมให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ข้อดีก็คือ ง่ายต่อการควบคุมเพื่อให้อยู่ในวงจำกัด โดยรัฐเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เว็บ แทง คา สิ โน เมื่อธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายเหมือนธุรกิจเอกชนทั่วไป ก็จำต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ เช่น รายได้ รายจ่าย ฯลฯ ทำให้ง่ายต่อการควบคุม ในขณะเดียวกันรัฐก็อาจสามารถควบคุมผู้เล่นพนันออนไลน์ได้เช่น ออกกฎหมายจำกัดวงเงินผู้เล่นพนันออนไลน์ในการเล่นพนันแต่ละครั้งรวมไปถึงจำนวนครั้งในแต่ละวันที่สามารถเข้าสู่ website รับแทงพนัน หรือการจำกัดวงเงินที่ผู้เล่นพนันออนไลน์สามารถโอนเงินเข้าไปยังบัญชีพนันของตนในแต่ละครั้งเพื่อวางเดิมพัน โดยจำนวนวงเงินที่ถูกจำกัดจะมีจำนวนมากหรือน้อยนั้นขึ้นกับ อายุ รายได้ของผู้เล่นพนัน เป็นต้น มาตรการดังกล่าวนี้ รัฐบาลในหลายประเทศนำมาใช้เป็นแนวนโยบาย เพราะรัฐเชื่อว่าจะสามารถควบคุมการเติบโตของธุรกิจพนันออนไลน์ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากการพนันออนไลน์ให้อยู่ในขอบเขตที่จำกัดได้ และเมื่อจำต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆทางธุรกิจ หากมองในอีกแง่มุมหนึ่งถือได้ว่า เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคยกตัวอย่าง เช่น รัฐสามารถกำหนดสัดส่วนร้อยละของเงินที่ต้องจ่ายเป็นรางวัลต่อรายได้ ทำให้บริษัทรับแทงพนันออนไลน์ไม่สามารถเอาเปรียบผู้บริโภคหรือผู้เล่นพนันจนเกินไปสามารถควบคุมผู้ที่จะเข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ได้ เช่น ผู้ที่จะเล่นพนันออนไลน์จะต้องลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยกำลังผลักดันโครงการบัตรประชาชนครบวงจรหรือที่เรียกว่า “สมาร์ทการ์ด   น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ และหากถ้าบริษัทรับแทงพนันออนไลน์รายใดทำผิดระเบียบที่กฎหมายระบุไว้ ทางรัฐสามารถยึดใบอนุญาตประกอบกิจการได้ทันที ลดช่องทางในการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะเมื่อธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายแล้วการดำเนินกิจการก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการดำเนินกิจการธุรกิจเอกชนอื่นๆที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ต้องเกรงจะถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะผู้ประกอบการมิได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายแต่อย่างใด 

 

      สำหรับข้อเสียของการอนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายอาจเป็นการกระตุ้นให้คนที่ไม่เคยเล่นพนันประเภทนี้หันมาให้ความสนใจ เท่ากับเป็นการดึงดูดหรือสร้างนักพนันหน้าใหม่ขึ้นในสังคม ยิ่งกว่านั้นการ

สร้างความสนใจหรือการกระตุ้นให้เกิดการอยากลองสัมผัสกับการพนันออนไลน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้จากการ

โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพราะไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อธุรกิจพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น

กลยุทธ์ที่นำมาใช้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมอย่างการโฆษณา ถือเป็นความชอบธรรมที่ผู้ประกอบการ                 คาสิโนออนไลน์ จะกระทำได้ กล่าวได้ว่าการโหมโฆษณาของผู้ประกอบการบริษัทรับแทงพนันออนไลน์น่าจะ

เป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้คนเข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์มากขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นข้อยืนยันได้ว่า หากการเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การควบคุมคุณสมบัติของผู้เล่นพนันจะกระทำได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทยยังมีจุดอ่อนและหลายส่วนที่หย่อนยานไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย   

      แม้ว่าการที่ธุรกิจพนันออนไลน์ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นธุรกิจถูกกฎหมายอาจนำไปสู่ปัญหาการฟอกเงิน

เพราะยากแก่การตรวจสอบเนื่องจากเป็นธุรกิจที่อยู่ใต้ดินก็ตาม แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการอนุญาตให้

ธุรกิจ เล่น คา สิ โน ผ่าน เว็บ ประเภทนี้เป็นสิ่งถูกฎหมายแล้วปัญหาเรื่องการฟอกเงินจะหมดไป ทั้งนี้การแก้ปัญหาการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นกับสังคมและรัฐจะต้องมีระบบตรวจสอบที่ดี แต่สำหรับสังคมไทยแล้วระบบการ

ตรวจสอบของภาครัฐของไทยนั้นดูจะยังเป็นที่กังขาในวงกว้างการอนุญาตให้เกมพนันประเภทอื่นถูกกฎหมายแทนเกมพนันออนไลน์ข้อเสนอนี้เสมือนเป็นการคุมกำเนิดการเล่นพนันออนไลน์ในทางอ้อมกล่าวคือ หากยอมรับว่าการควบคุมการ

เล่นพนันออนไลน์ให้อยู่ในวงจำกัดนั้นทำได้ยากยิ่งในความเป็นจริง ดังนั้นมาตรการที่มุ่งลดบทบาทหรือความนิยมในการเล่นพนันออนไลน์ดูจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง และการลดบทบาทเกมพนันออนไลน์นั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการเพิ่มบทบาทและสร้างจุดสนใจให้กับเกมพนันประเภทอื่นๆ เพื่อให้ความนิยมในการเล่นพนันออนไลน์นั้นลดลงโดยปริยาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *