การสร้างแรงจูงใจให้นักพนัน

      การตั้งเว็บไซต์พนันออนไลน์นั้น ถึงแม้จะเป็นไปตามกฎกติกาของการพนันที่มีมาแต่ดั้งเดิม หากแต่เว็บไซต์หลายเว็บก็มักจะสร้างข้อเสนอในการลดแลกแจกแถมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเล่นเลือกที่จะเข้ามาเล่นพนันในเว็บนั้น ๆ ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจกว่า บางเว็บใช้วิธีการง่าย ๆ เช่น การจับรางวัลการส่งคูปองชิงโชค เป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายที่

นำมาใช้เพื่อดึงดูดใจนักเล่นพนันให้เข้ามาเล่นใน เว็บ คา สิ โน ออนไลน์ มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีบ่อนออนไลน์หลายแห่ง  จำเป็นต้องสร้างระบบการส่งเสริมการตลาดเพื่อแข่งขันในการดึงดูดใจลูกค้า สำหรับวิธีการในการส่งเสริมการตลาดด้วยการจับรางวัลและการส่งคูปองชิงโชค ก็คือ ทางบ่อนออนไลน์จะมีการกำหนดเกณฑ์ว่าหากนักเล่นพนันคนใดเล่นพนันตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น มีการเล่นการพนันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้คูปองเพื่อส่งชิงรางวัล สำหรับรางวัลที่เป็นสิ่งล่อใจนักเล่นพนัน ได้แก่ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมีการจัดโปรโมชั่น อื่นๆ เพิ่มเติมตามช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว การสร้างระบบการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง การสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดอีกวิธีหนึ่งคือ การสร้างระบบการให้บริการต่อลูกค้าหรือนักเล่นพนันให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการที่จะเข้ามาเล่นในบ่อนออนไลน์ และจะต้องแตกต่างจากบ่อนออนไลน์ข้างเคียงเพื่อเป็นจุดขายให้กับเว็บไซต์ 

      การบริหารระบบการเล่นการพนันแบบมีได้มีเสีย สำหรับการสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดใจนักเล่นพนันอีกวิธีการหนึ่งก็คือ การสร้างระบบการเล่นที่ยุติธรรมให้กับนักเล่นพนัน คาสิโนออนไลน์ ให้มีโอกาสได้และโอกาสเสียเท่าๆ กัน เพื่อให้ลูกค้าหรือนักเล่นพนันเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าจะไม่โดนโกงจากบ่อนออนไลน์  แต่อย่างไรก็ดีดังที่จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปว่าบ่อนออนไลน์เองจะมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ป้องกันการเสียประโยชน์ไว้แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่นักเล่นพนันจะเป็นผู้ได้จากการเล่นจนถึงขั้นเจ้ามือเสียหมดตัว บทบาทผู้จัดการในการบริหารบ่อนออนไลน์นั้นถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญค่อนข้างมาก เนื่องจากคนทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมไม่ให้เกิดการโกงขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายผู้เล่น หรือฝ่ายแหล่งพนันเองก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องคอยอำนวยความสะดวก การประสานงานภายในบ่อนออนไลน์ ดังนั้นบ่อน ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปจึงจำเป็นต้องจัดระบบผู้จัดการออกเป็นหลายระดับ เพื่อช่วยการบริหารบ่อนออนไลน์ ตั้งแต่ผู้จัดการใหญ่ (Supervisor) ผู้จัดการโต๊ะ และผู้จัดการ chip (chip manager) ผู้ที่ทำหน้าที่แจกไพ่ให้กับนักเล่นพนัน คนแจกไพ่มีความสำคัญต่อธุรกิจบ่อนออนไลน์เนื่องจาก ถ้าคนแจกไพ่เข้าไปสมคบกับผู้เล่นการพนันก็จะก่อให้เกิดการโกงบ่อนได้ 

      ดังนั้นในบ่อนออนไลน์มาตรฐาน การเตรียมคนที่จะมาเป็นผู้แจกไพ่ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ ในการสมัครคัดเลือกคนเข้ามาเป็นคนแจกไพ่นั้น บ่อนขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติที่สำคัญหลายๆ เรื่อง ได้แก่ การมีบุคลิกที่ดี การมีไหวพริบในการทำงาน ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความถนันเกี่ยวกับตัวเลขและคนที่ทำหน้าที่แจกไพ่จะต้องมีสติปัญญาค่อนข้างสูง ซึ่งบางบ่อนก็จะมีการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาด้วย หลังจากที่คัดเลือกผู้ที่มาสมัครเป็นคนแจกไพ่แล้ว ทางบ่อน พนัน ออนไลน์ ก็จะต้องมีกระบวนการในการฝึกอบรมผู้ผ่านการคัดเลือก แต่จะต้องที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการแจกไพ่อย่างเข้มข้น มานานกว่า 6 เดือนก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานได้ โดยมีครูฝึกอบรมที่เป็นมืออาชีพและได้รับการศึกษาเกี่ยวกับบ่อนออนไลน์มาโดยตรง โดยเฉพาะผู้อบรมดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นคนฟิลิปปินส์

มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนโดยตรง อย่างไรก็ดีในภาคปฏิบัติเราจะพบว่าคนแจกไพ่ส่วนใหญ่จะเป็นคนกัมพูชาเนื่องจากจะมีแรงงานตลอดเวลา รวมทั้งเป็นกติกาที่ทางกัมพูชากำหนดว่าการลงทุนทำบ่อนออนไลน์จะต้องจ้างแรงงานในกัมพูชาหลังจากที่ได้อบรมคนแจกไพ่มาแล้ว ทางบ่อนออนไลน์ยังต้องให้คนแจกไพ่ทดลองปฏิบัติงานดูโดยมีพี่เลี้ยงยืนประกบอยู่ตลอดเวลา เป็นเวลาระยะหนึ่ง หลังจากทางบ่อนมั่นใจในการทำงานแล้วทางบ่อนถึงจะปล่อยให้คนแจกไพ่สามารถดำเนินงานได้ด้วยตัวเอง พนักงานดูแลลูกค้า (Junket) หมายถึง จะเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลนักเล่นพนัน ซึ่งอาจจะทำหน้าที่หลายอย่าง เช่นเชียร์นักเล่นพนันให้เล่น ดูแลอำนวยความสะดวก

ให้แก่นักเล่นพนัน ขอเครดิตให้กับนักเล่นติดตามหนี้ ซึ่งจะได้ค่าตอบแทนจากค่าต๋ง ประมาณ 2-3เปอร์เซ็นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *