การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

      ในการสร้างความเชื่อมั่นนั้น บริษัทรับแทงพนันออนไลน์จะมีกลวิธีที่หลากหลาย เช่น การโฆษณาบนหน้าเว็บ ถึงระบบความปลอดภัยที่บริษัทใช้เพื่อป้องกันการลักลอบนำข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไปใช้รวมไปถึงความปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเดิมพันของลูกค้าแต่ละราย หลังจากที่ได้ สมัครคาสิโน กับทางบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การโฆษณาที่เกี่ยวกับการโอนเงินรางวัลไปให้ผู้ที่ได้พนันในระยะเวลาอันสั้น การแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงและส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้โทรออกไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ นอกจากนี้ยังมีบางบริษัทรับแทงพนันออนไลน์ของต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยบริษัทสาขาเหล่านี้จะมีหน้าที่เพียงรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาในการเล่นพนันเท่านั้น จะไม่มีหน้าที่บอกรับสมาชิก กล่าวอีกนัยหนึ่งการตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทยก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าพนันว่า บริษัทรับแทงพนันออนไลน์แห่งนี้มีอยู่จริง และ เว็บ ที่ให้บริการการพนันของบริษัทนั้นเชื่อถือได้ในส่วนของปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ใน เว็บ นั้น ทางบริษัทเจ้าของ เว็บ การพนันก็แก้ไขด้วยการเพิ่มภาษาอื่นๆเข้าไปในการอธิบายกฎระเบียบต่างๆ ในการแทงพนัน ภาษาที่เพิ่มเข้าไปส่วนมากเป็นภาษาของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ไทย ทั้งนี้เพราะตลาดนักพนันเอเชียถือเป็นตลาดพนันขนาดใหญ่ที่บริษัทรับแทงพนัน ทั้งหลายให้ความสนใจสถานะภาพของเจ้ามือไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้เสมือนเป็นผู้ร่วมทุนหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

      เว็บพนันของต่างประเทศในประเทศไทย เจ้ามือคนไทยจะได้รับชื่อ (username) และรหัสผ่าน (password) จากบริษัทรับแทงพนัน คาสิโนออนไลน์ ของต่างประเทศเพื่อนำไปใช้เล่นพนันกับ เว็บ รับแทงพนันของบริษัท username และ passwordเปรียบเสมือนเป็นกุญแจเพื่อใช้เปิดประตูเข้าสู่โลกเกมพนันออนไลน์ เมื่อเจ้ามือคนไทยได้รับ username และ passwordแล้ว ก็จะนำไปกระจายต่อให้กับนักเล่นพนันออนไลน์ในประเทศไทยเพื่อใช้เล่นพนันผ่าน เว็บ รับแทงพนันของ

ต่างประเทศโดยตรง ผลตอบแทนที่เจ้ามือคนไทยจะได้รับจากเจ้าของ เว็บ พนันต่างชาติคือ ค่าคอมมิชชันโดยคำนวณจากร้อยละของเงินพนันที่ลูกค้าพนันออนไลน์ของตนวางเดิมพนันในแต่ละครั้ง อัตราค่าคอมมิชชั่นขึ้นกับการตกลงระหว่างเจ้าของ เว็บ พนันชาวต่างชาติและเจ้ามือคนไทยที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเจ้ามือรับแทงพนันออนไลน์ของไทยที่มีสถานะภาพเสมือนผู้ร่วมทุนเพราะว่า มีเจ้ามือไทยบางรายที่ร่วมทุนกับเจ้าของ เว็บ พนันต่างประเทศ โดยเจ้ามือรายนั้นๆได้รับสิทธิเพียงผู้เดียวในการให้บริการเว็บ พนัน เว็บ นี้ในประเทศไทย ในกรณีนี้ผลตอบแทนของเจ้ามือชาวไทยคือ อัตราส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการให้บริการ เว็บพนันนี้ในไทย ส่วนมากแล้วเจ้ามือชาวไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้คือเจ้ามือที่ให้บริการ

เกมออนไลน์

      สถานะภาพของเจ้ามือรับแทงพนันออนไลน์ชาวไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้คือ ลูกค้าพนันของ เว็บ รับแทงพนัน

ของต่างประเทศ เจ้ามือไทยจะได้รับเครดิต (credit) หรือวงเงินพนันที่สามารถวางเดิมพันได้ พร้อมกับ username และ

password จากเจ้าของ เว็บ แทง คา สิ โน โดยมากแล้ว เจ้ามือไทยในกลุ่มนี้จะสร้าง เว็บ ของตนเองขึ้นมาแล้ว

นำไปแจกจ่ายเพื่อบอกรับสมาชิกให้กับนักพนันออนไลน์ในประเทศไทย เว็บ ที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นเปรียบเสมือน

เป็น เว็บ ลูกของ เว็บ รับแทงพนันของต่างชาติการที่เจ้ามือไทยต้องสร้าง เว็บ ลูกขึ้นมานั้นเป็นเพราะว่า เว็บ รับแทงพนันต่างประเทศจะให้เครดิตและรับแทงพนันเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่วางเงินเดิมพันต่อครั้งเป็นจำนวนมากๆ ดังนั้นเจ้ามือชาวไทยจึงต้องสร้าง เว็บลูกขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายเครดิตที่ได้รับมาจาก เว็บ พนันต่างชาติให้กับนักพนันออนไลน์ในไทยได้เล่นพนัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เสมือนว่าเจ้ามือไทยคือ คนรวบรวมเงินพนันที่มาจากนักพนันออนไลน์ในไทยเพื่อไปวางเดิมพันกับ เว็บ พนันของต่างประเทศ เว็บ ลูกอาจมี domain name ที่ต่างกัน แต่แท้จริงแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยัง เว็บ พนันใหญ่ที่เป็นของต่างประเทศ เว็บ เดียวกัน สำหรับผลตอบแทนที่เจ้ามือไทยในกลุ่มนี้จะได้รับจากเจ้าของ เว็บ พนันต่างประเทศก็คือค่าคอมมิชชั่น ซึ่งไม่แตกต่างจากเจ้ามือไทยกลุ่มแรกผู้เล่นพนันออนไลน์ในไทยที่ใช้บริการการพนันกับเจ้ามือไทยกลุ่มแรก เสมือนเป็นการเล่นพนันโดยตรงกับเว็บ รับแทงพนันของต่างประเทศ ซึ่งผิดกับผู้เล่นพนันออนไลน์ที่ใช้บริการพนันกับเจ้ามือไทยกลุ่มที่สอง ที่ไม่ได้เล่นพนันโดยตรงกับ เว็บ พนันต่างชาติกล่าวคือ ต้องวางเดิมพันผ่านทางเจ้ามือในประเทศไทยเสียก่อน เนื่องจากเจ้ามือไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหลังได้รับเครดิตหรือวงเงินพนันที่สามารถแทงพนันได้มาจากเจ้าของเว็บ พนันต่างประเทศ จึงเสมือนว่าวงเงินพนันของนักเล่นพนันออนไลน์ในประเทศไทยนั้นถูกจำกัดด้วยวงเงินจำนวนหนึ่ง ในขณะที่การเล่นพนันกับเจ้ามือไทยในกลุ่มแรกที่เสมือนเล่นพนันโดยตรงกับ เว็บ พนันต่างประเทศ

นั้นไม่ถูกจำกัดวงเงิน อย่างไรก็ตามวงเงินพนันที่ถูกจำกัดนี้ทางเจ้ามือในไทยสามารถขอขยายวงเงินพนันกับทางเจ้าของ

เว็บ รับแทงพนันได้ตลอดเวลา และทางเจ้าของ เว็บ พนันย่อมยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายความว่า ปริมาณ

เงินที่วางเดิมพันนั้นเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการร้องขอขยายวงเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *