การขยายตัวของธุรกิจพนันออนไลน์บาคาร่า

       ธุรกิจพนันออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพร่ขยายของการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ รูปแบบการเติบโตของธุรกิจพนันซึ่ง บาคาร่าออนไลน์ เป็นหนึ่งในธุรกิจประเภทนี้ และธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันมีการเติบโตของธุรกิจการซื้อ – ขายสินค้าออนไลน์ บริษัทรับแทงพนันออนไลน์แห่งแรกของโลกคือ “Interactive Casino, INC.” ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยให้บริการเกมพนันคาสิโนออนไลน์ 18 ชนิดและเกมพนันสลากออนไลน์   จนกระทั้งในปีค.ศ. 2003 หลังจากบริษัทก่อตั้งได้เพียงแค่ 8 ปี บริษัทมี website พนันไว้คอยให้บริการลูกค้าถึง 1,400 websites และมีรายได้ในปีนั้นทั้งสิ้น 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 201,000 ล้านบาท website รับแทงพนันได้รับความนิยมอย่างมากและแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากปี ค.ศ. 1998 ทั่วโลกมี website รับแทงเกมพนันบ่อนออนไลน์อยู่ประมาณ 90 websites เป็น website รับแทงพนันสลากออนไลน์ประมาณ39 websites เป็น website รับแทงเกมพนันทายผลกีฬา 53 websites และเป็น website เกมพนันบิงโก (bingos) 8 websitesหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี จำนวน website รับแทงพนันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ กล่าวคือ มีจำนวน website เกมพนันบ่อนออนไลน์ถึง 250 websites (เพิ่มขึ้น 177%) เป็น website เกมพนันสลากออนไลน์ 64 websites   ประมาณ139 websites เป็นเกมพนันทายผลกีฬาออนไลน์ และ website เกมพนันบิงโก มีจำนวน 20 websitesโดยประมาณ  

 

      หากนับยอดรวมของจำนวน website รับแทงพนันโดยไม่แบ่งแยกชนิดเกมพนัน จะพบว่าจำนวน website พนันทั่วโลกในปีระหว่าง ค.ศ. 2000 – 2002 มีประมาณ 1,500 – 1,800 websites และเพิ่มเป็น 2,300 –2,500 websites ในปี ค.ศ. 2006 โดยเกมไพ่โป๊กเกอร์ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุด  ในปี ค.ศ. 2002 มีจำนวน website พนันออนไลน์                             บา คา ร่า ส โบ เบ็ ต ที่ให้บริการเกมโป๊กเกอร์ประมาณ 30 websites แต่ในปี 2006 มี website พนันออนไลน์ที่ให้บริการเกมโป๊กเกอร์มีไม่น้อยกว่า 400 websites อาจกล่าวได้ว่าตลาดเกมพนันออนไลน์โดยรวมแล้วเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ

      20 ต่อปีในการประเมินตัวเลขที่แน่นอนของปริมาณวงเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนี้รวมไปถึงจำนวนนักพนันออนไลน์

นั้นกระทำได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้เพราะ หนึ่ง ด้วยลักษณะทางธรรมชาติของเกมพนันออนไลน์เอง กล่าวคือ อัตราการได้

– เสียพนันในหนึ่งรอบของเกมพนันออนไลน์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและผู้เล่นพนันก็สามารถแทงพนันได้ทุกที่ ทุก

เวลาที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

      ปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้เล่นพนันออนไลน์เองก็ยากต่อการระบุจำนวนเงินที่แน่นอนในการเล่นแต่ละครั้ง รวมไปถึงจำนวนครั้งที่แน่นอนในการเล่นพนันในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน และสองความคลุมเครือของกฎหมายที่รองรับเกมพนันออนไลน์ กล่าวคือ บางประเทศสามารถระบุได้ชัดเจนว่าการเล่นพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ถูกหรือผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาที่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า กิจกรรมการเล่นพนันออนไลน์ของ บาคาร่า online นั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นข้อมูลพนันที่ได้จากผู้เล่นในกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ทั้งนี้เพราะผู้เล่นพนันเองก็เกรงว่าข้อมูลที่เปิดเผยไปนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตนเองในภายหลังหากการเล่นพนันออนไลน์ถูกนิยามให้เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างไรก็ตามก็ยังมีความพยายามที่จะประเมินทั้งปริมาณเงินที่หมุนเวียน กำไรของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ รวมไปถึงจำนวนนักพนันออนไลน์ โดยจากการศึกษาพบว่า รายได้ของผู้ประกอบการในตลาดธุรกิจพนันออนไลน์ในปี ค.ศ. 1998 อยู่ที่ประมาณ 651 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณเกือบ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1997 มากกว่าเท่าตัว โดยในปี ค.ศ. 1997 รายได้พนันของธุรกิจนี้ถูกประเมินไว้ที่ 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 9,000 ล้านบาท ในขณะที่ปี ค.ศ. 2004 รายได้พนันถูกประเมินอยู่ที่ระดับ 7,500 ล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 2.25 แสนล้านบาทต่อปี และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12,000 – 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 3.6 – 4.5 แสนล้านบาทต่อปีในปี ค.ศ. 2006ยิ่งกว่านั้นยังมีการคาดคะเนว่า รายได้ดังกล่าวนี้จะเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 528,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปีหรือประมาณ 15.8 ล้านล้านบาทต่อปีในปี ค.ศ. 2015 ส่วนกำไรที่ผู้ประกอบการธุรกิจพนันออนไลน์ได้รับคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 60 ของรายได้ ในส่วนของการประมาณการจำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์นั้น มีการศึกษาเชิงสำรวจที่น่าสนใจอยู่หลายงาน เช่น ในการสำรวจปี ค.ศ. 2006 จำนวนผู้เล่นพนันออนไลน์ในสหรัฐฯ ที่เป็นนักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีถึง 1.6 ล้านคน ในการสำรวจในปีเดียวกันที่ประเทศแคนาดา ร้อยละ 12 ของวัยรุ่นที่มีอายุ 19 และ 20 ปี ร้อยละ 15 ของวัยรุ่นที่มีอายุ 18 ปี และร้อยละ 19 ของวัยรุ่นที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี ยอมรับว่าเล่นพนันออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *